Inženýrské sítě

Od poloviny roku 2007 společnost Ptáček zařadila do své nabídky prodej sortimentu inženýrských sítí. Zajišťujeme dodávky od vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinné domy až po hlavní sítě pro obce, města, průmyslové a bytové areály. Prioritou je spokojenost zákazníků založená na dodávkách kvalitních výrobků, perfektní logistice a mimořádně kvalitním týmu odborníků. V současné době již patříme ke špičce dodavatelů tohoto sortimentu v ČR.

  • odvádění, čištění a využití dešťové i splaškové vody
  • zásobování pitnou vodou
  • čerpání splaškových vod
  • kalkulace

Odborný tým inženýrských sítí je připraven na komplexní řešení pro hlavní vodovodní nebo kanalizační řady, rodinné domy i velké vodohospodářské objekty krajinného inženýrství (vsakování, retence, akumulace). Specialisté jsou schopni navrhnout čerpací stanice na splaškové vody a čerpadla na zásobování pitnou vodou, zajistit technické poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací. Samozřejmostí je vypracování cenových nabídek podle výkazů výměr popřípadě dle projektové dokumentace.



Dešťová voda

Dešťová voda

Zachycení a využití dešťové vody.

Kanalizace a splašková voda

Kanalizace a splašková voda

Nakládání se splaškovými vodami, kanalizace.

Pitná voda

Pitná voda

Pokrytí potřeb pitné vody.

Odvedení vlhkosti od stavby

Odvedení vlhkosti od stavby

Odvedení vlhkosti od stavby - drenáže a meliorace.

Komunikace a komerční stavby

Komunikace a komerční stavby

Dodávky betonových stavebních prvků pro komunikace a komerční sektor. Výrobní, průmyslové a veřejné stavby.

Zahradní architektura

Zahradní architektura

Betonový program pro privátní sektor a zahradní architekturu.

 

Přiložené soubory

Kontaktní formulář

S čím vám můžeme pomoci?