Ptáček Akademie

Odborné vzdělávání v oblasti TZB stejně jako poznatky o aktuálních trendech a využívání moderních technologií jsou předpokladem pro získání nových nebo udržení stávajících zákazníků. Jsme si toho plně vědomi a samostatně i ve spolupráci s našimi dodavateli pro vás připravujeme systém školení a seminářů Ptáček Akademie.

  • on-line registrační a rezervační systém
  • aktuální témata školení přímo od výrobců
  • odborní školitelé 
  • možnost certifikace
  • většina školení je zdarma

Jedině důvěra v kvalitně vyráběné zboží a komunikace výrobce - projektant - obchodník - instalatér/topenář pomůže pozitivně přispět k ovlivnění a doporučení nejlepšího a nejvhodnějšího zboží pro koncového zákazníka.

V rámci systému vzdělávání Ptáček Akademie a ve spolupráci s našimi dodavateli připravujeme specializovaná školení na pobočkách a odborné semináře ve školicích střediscích našich dodavatelů spojené s exkurzí výrobních závodů a to jak pro naše zákazníky, tak i pro naše odborné pracovníky na všech úsecích.

Vedle školení zaměřených na nabídku produktů našich dodavatelů se zaměřujeme také na vzdělávání v oblasti aktuálních obecných trendů v oboru. Jde jak o trendy technologické, jako například řízené větrání a rekuperace, tak i designové jako například moderní materiály a design prvků vybavení koupelen. Školení zaměřená na obnovitelné zdroje energií a hospodaření s vodou v sobě zahrnují i část věnovanou využití dotačních titulů, ať už jde o Zelenou úsporám, Kotlíkové dotace či program Dešťovka.


  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie
  • Ptáček Akademie