Technické poradenství

Naše technické oddělení podpory prodeje je tvořeno odbornými pracovníky, kteří jsou soustavně vzděláváni a proškolováni na řešení moderních systémů a technologií pro vytápění, chlazení, větrání – rekuperaci, fotovoltaiku a to včetně komplexní regulace s možností rozšíření o chytré bydlení a optimalizaci systému pro maximální úsporu energií.

  • Konzultace a posouzení vhodného řešení pro daný objekt.
  • Návrh systému vytápění, podlahového topení a otopného tělesa.
  • Návrh řízeného větrání s rekuperací tepla.
  • Návrh klimatizace pro rodinné domy i komerční budovy.
  • Návrh fotovoltaického systému.
  • Orientační výpočet tepelných zisků a ztrát.
  • Konzultace k podání žádosti o dotační tituly např. Nová zelená úsporám. 
  • Poradenství při instalaci.

Specializované oddělení pomáhá v návrhu a správné volbě velmi složitých systémů v domech, bytech i komerčních budovách. Tým expertů v oblasti TZB, vzduchotechniky a chytrého bydlení, vám pomůže zorientovat se, v aktuálních trendech a novinkách na trhu. Každý případ posuzujeme individuálně dle požadavků a potřeb zákazníka. Součástí naší služby je i komunikace s odbornými montážními firmami, kterým připravujeme podklady včetně návrhu zapojení a schémat pro zvolené řešení.

Do návrhu řešení se vždy snažíme zahrnout využití obnovitelných zdrojů energie, například sluneční, geotermální nebo energie vnějšího prostředí. Nabízíme i možnost konzultace podkladů k podání žádostí o dotace podporované státním fondem životního prostředí (dotační tituly Zelená úsporám, Kotlíkové dotace, Dešťovka atd.). Součástí návrhu je i příprava modelových výpočtů a kalkulací, např. tepelných ztrát, množství výměny vzduchu a navazujících parametrů (řešení podlahového vytápění, optimálního systému chlazení či větrání nebo výpočet objemů akumulačních nádrží dle zvolené technologie).

Přinášíme vždy nejaktuálnější nabídku včetně maximálního množství informací, samozřejmostí je zpracování cenové nabídky. Pro individuální stavebníky na přání zprostředkujeme i realizaci cestou sítě našich smluvních montážních firem s mnohaletou praxí v oboru.

Kontaktní formulář

S čím vám můžeme pomoci?