ČOV TOPAS je unikátní čistírna

Čistírna odpadních vod je jako jediná vhodná ideální pro chaty a chalupy a je použitelná pod hladinou podzemních vod.

ČOV TOPAS je unikátní čistírna zveřejněno: 12. 5. 2022

Ochrana životního prostředí by měla být dnes povinností každého z nás, bez ohledu na legislativu a zákony. Proto je nutné čistit i odpadní vody. Prostřednictvím domovní čistírny odpadních vod TOPAS vyčistíte veškerých biologicky znečištěných odpadních vod z domácností, trvale i rekreačně obývaných objektech. Její unikátnost také spočívá v tom, že je použitelná pod hladinou podzemní vody. Výsledkem je vypuštění vyčištěné odpadní vody do vod podzemních nebo povrchových, popřípadě zpětné využití vody na zálivku, WC apodobně. Jedná se o čistírnu odpadních vod, která jde použít k chatám a chalupám, vydrží až půl roku bez přítoku splašků.

Hlavní přednosti čistírny TOPAS:

 • IDEÁLNÍ ČOV PRO REKREAČNÍ OBJEKTY
 • Unikátní technologie TOPAS, chráněná mezinárodními patenty, která ve srovnání s běžnými technologiemi výrazně zvyšuje užitnou hodnotu celé čistírny.bez obetonování stěn.
 • Řídicí jednotka TOM se speciálním softwarem, který měří přítok odpadních vod a optimalizuje provoz podle skutečného množství a znečištění odpadních vod.
 • Regulace výkonu v závislosti na množství přitékajících odpadních vod umožňuje maximální úsporu elektrické energie.
 • Automatické odkalování bioreaktoru.
 • Samostatný kalojem, kde dochází k akumulaci, zahuštění a aerobní stabilizací kalu.
 • Vestavěná akumulační nádrž na přítoku s přečerpáváním splašků, díky níž může být přítok až 1,5 m pod terénem (jen u modelu TOPAS S).
 • Samonosná konstrukce nádrže, která se v běžných podmínkách osadí jen na hutněný pískový podsyp.

Volitelné dovybavení:

 • Pískový filtr
 • UV lampa
 • Nádrž na vyčištěnou vodu 2 - 6 m3
 • Nástavec pro hloubku přítoku až 1,5 m
 • GSM se záložním zdrojem
 • Chemické dávkování
 • ČOV TOPAS je čistírna, která nejlépe splňuje všechny podmínky výzvy Státního fondu životního prostředí ČR, včetně požadované velikosti akumulace odpadních vod na přítoku. ČOV TOPAS (model S) je první čistírna s nezávislým testováním funkce po 3 a 6 měsících bez přítoku splašků.

Instalace

Čistírna je tvořena samonosnou kruhovou plastovou nádrží o vnějším průměru 1,2 m a celkovou výškou ve standardním provedení 2,34 m. Do výkopu se osazuje na stabilizovaný štěrkopískový podsyp. Pro hloubku přítoku 0,7 - 0,9 m je vyráběn typ TOPAS R s pevným přítokem. Pro hlubší přítoky je vhodné použít typ TOPAS S, který má na přítoku vyrovnávací a přečerpávací komoru, která umožňuje osadit přítokové potrubí až na stavbě, dle potřeby v hloubce 0,4 - 1,5 m pod terénem bez nástavců a složitého měření hloubky potrubí. Po vyříznutí otvoru se jednoduše osadí pryžové těsnění a zasune trubka. Odtokové potrubí je u obou typů čistírny standardně v hloubce 0,7 m pod terénem. Čistírna je konstruována i pro osazení pod hladinu spodní vody. Zajímavé je i ovládání prostřednictvím řídící jednotky. Ta umožňuje Wi-Fi připojení, které čistírnu plně ovládá, nastavuje a zjišťuje stav prostřednictvím aplikace v chytrém zařízení (např. mobilní telefon, tablet, a pod). Případná porucha čistírny je signalizována světelně, zvukově nebo prostřednictví SMS zprávy (u modelu s GSM). Řídicí jednotka je připravena pro napojení do chytré domácnosti.

Čistírna Topas S PF 5-8

Čistírnu Topas S lze umístit k chatám a chalupám. Toto žádná jiná čistírna na trhu neumí, což je velká přidaná hodnota. Je tvořena samonosnou kruhovou plastovou nádrží o vnějším průměru 1,20 (1,50) m a celkovou výškou 2,3 (2,3) m. Čistírna se osazuje do výkopu tak, aby poklop čistírny byl min. 100 mm nad upraveným terénem. Těsně pod víkem je odvětrání dmychadla, které musí být vždy bezpečně nad terénem a zajištěno proti vniknutí dešťové vody. Čistírna je z výroby vybavena odtokovým potrubím DN 110 mm. Odtok je tvořen hladkým koncem potrubí. Přítok se zřizuje na místě při instalaci čistírny nebo na objednávku při odběru čistírny. Přítok se přivede do akumulační komory čistírny, která má zároveň funkci čerpací stanice. Je tedy možné instalovat přítok v různé hloubce pod terénem, dle potřeby v rozmezí 0,4 – 1,3 m pod terénem. Na zakázku se vyrábí varianta „long“ s přítokem v hloubce až 1,5 m pod terénem a s celkovou výškou čistírny 2,5 m.

Více informací o našich produktových novinkách vám poskytnou obchodní zástupci a prodejci našeho odborného velkoobchodu.

Přiložené soubory

Název Formát Velikost  
Produktovy-list-Topas-S PDF 737.02 KB
COV-Topas PDF 444.05 KB