Uvedení rekuperace do provozu

Stavební připravenost

1. Elektroinstalace

 • Veškerá kabeláž musí být připravena elektrikářem dle instalačního návodu a přivedena k jednotce, ovládacímu panelu a regulátoru.
 • Kabely se nezapojují do zařízení, ale zůstávají volné konce kabelů v délce alespoň 1,5 m.

2. Rekuperační jednotka

 • Rekuperační jednotka musí být namontována dle montážního návodu. 
 • Rekuperační jednotka bude přístupná – servisní přístup odpovídá instalačnímu návodu.
 • Vzduchotechnické potrubí je připojeno k rekuperační jednotce.
 • Fasádní vyústky musí být osazeny.
 • Odvod kondenzátu je již zapojen.

3. Vzduchotechnické potrubí

 • Je namontováno dle projekčních zásad výrobce (správné dimenze, minimální a maximální délky tras) a připojeno k rekuperační jednotce.
 • Vyústky musí být osazeny.

4. Uvedení do provozu

 • Pro objednávku uvedení do provozu vyplňte dotazník, který naleznete na našich stránkách. 
 • Důležité informace: místo instalace, fakturační údaje objednatele, kontakty na objednatele a uživatele, přesný popis zařízení – značka, model, specifikace, fotodokumentace systému připraveného ke spuštění.
 • Objednávku uvedení do provozu pošlete nejpozději 2-3 týdny dopředu.
 • Uvedení do provozu musí být přítomna montážní firma a uživatel zařízení.

5. Záruční podmínky

 • Na zařízení je nutné provádět pravidelné prohlídky minimálně 1x ročně.

 

Přiložené soubory