Uvedení klimatizačních zařízení do provozu

Stavební připravenost

1. Elektroinstalace

 • Veškerá kabeláž musí být připravena elektrikářem dle instalačního návodu a přivedena k jednotkám.
 • U jednotek je nutné ponechat volné konce kabelů v délce alespoň 1,5 m.
 • K venkovním jednotkám vedeme kabeláž v chráničkách.

2. Venkovní jednotka

 • Venkovní jednotka musí být přikotvena standardně podle norem.
 • Musí být zajištěn servisní přístup (pokud je jednotka ve výšce, objednatel sám zajistí žebřík, nebo plošinu, aby technik mohl zařízení zprovoznit, případně servisovat).

3. Chladivové potrubí

 • Chladivové potrubí bude zákazníkem nataženo mezi vnitřní a venkovní jednotkou s volnými konci alespoň 1 m, které budou odborně zazátkované na obou stranách, aby do potrubí nepronikla vlhkost.
 • Potrubí musí být ohýbáno pomocí ohýbačky a kotveno dle norem min. 1 m od připojovacích uzlů.
 • Potrubí venku by mělo být vedeno v chráničce, případně být dodatečně izolováno.
 • Pokud je potrubí již připojeno na jednotky, je naším technikem vyžadován záznam o chlaďařském připojení vč. razítka odborné firmy.
 • Náš technik nemůže instalovat potrubí (dodávat). Ve výjimečných případech lze tuto službu objednat jako vícepráci, při které je nutná součinnost objednatele.
 • Jako vícepráci lze předem objednat chlaďařské práce na připraveném potrubí (vyhrdlení, vakuování, doplnění chladiva).

4. Uvedení do provozu

 • Pro objednávku uvedení do provozu vyplňte dotazník, který naleznete na našich stránkách. 
 • Důležité informace: místo instalace, fakturační údaje objednatele, kontakty na objednatele a uživatele, přesný popis zařízení – značka, model, specifikace klimatizačního zařízení, fotodokumentace systému připraveného ke spuštění.
 • Objednávku uvedení do provozu pošlete nejpozději 2-3 týdny dopředu.
 • Uvedení do provozu musí být přítomna montážní firma a uživatel zařízení.

5. Záruční podmínky

 • Na zařízení je nutné provádět pravidelné prohlídky minimálně 1x ročně.

 

Přiložené soubory