Teploměr spalin zajistí kvalitu spalování

Optimální teplota odcházejících spalin zaručuje správné vytápění.

Teploměr spalin zajistí kvalitu spalování zveřejněno: 23. 11. 2023

Teploměr spalin je oproti ceně samotného kotle zanedbatelnou položkou, přesto jeho význam zanedbatelný není. Podle výrobce Apator Metra je přímo nezbytnou součástí procesu spalování. Domácnostem i firmám je určen kapilární teploměr spalin TKS 60, který je vhodný pro přímé měření teploty spalin v kouřovodu krbových vložek a dalších topných zařízení na tuhá paliva, u kterých není ke kouřovodu přímý přístup. Teploměry mají teplotní rozsah 0 až 600 °C.

V okamžiku kdy déle kamna či krb provozujeme na nižší teplotu, než je ta optimální, může docházet k dehtování spalinové cesty. To znamená, že v topném zařízení, v kouřovodu a v komíně, dochází ke kondenzaci dehtových látek a vodní páry. Výsledkem je vznik dehtu, který nejenže zanese komín a brání snadné údržbě, ale přispívá ke znehodnocení tělesa, případně samotného komínu. Dokonce se může stát, že může být také příčinou vzniku požáru. Po jeho vzplanutí v komínovém těle nezřídka vlivem vysokých teplot dochází k destrukci komínu.

Také přetápění není nejvhodnějším způsobem provozu kamen. Palivo je totiž spalováno neefektivně a dochází k nadměrným tepelným ztrátám. Údaje o teplotě je nutné vyhodnocovat při provozním stavu topného zařízení, nikoliv při roztápění, kdy parametry neodpovídají klasickému provozu. Modrá, bílá a červená barva na stupnici teploměru kromě teploty ve stupních celsia dává tušit, jaký rozsah teplot je optimální.

Průměr hlavice teploměru je 60 mm a délka kapiláry dokonce 1000 mm, což umožňuje umístění do vzdálenějšího místa tak, aby se zařízení nemuselo složitě upravovat. Teploměr spalin je po objednání k dispozici v našich Instalatércentrech.