Prší, prší jen se leje ...

Dešťovou vodu lze využívat nejen k zavlažování zahrady, ale například i na splachování WC.

Prší, prší jen se leje ... zveřejněno: 1. 10. 2023

Obvyklým zdrojem vody pro domácnost je většinou veřejný vodovod, popřípadě studna. Chcete-li ušetřit a přispět k ekologickému hospodaření s čím dál vzácnějším přírodním zdrojem, a to dešťovou vedou, jsou tu i další možnosti.

Řada výzkumů potvrdila, že kvalita srážkových vod je naprosto dostačující pro celou škálu využití na zahradě i v domácnosti. Pro zavlažování zahrady je dokonce vhodnější než voda z kohoutku, neobsahuje totiž chlor, je chudá na soli a minerály, což je opak tvrdé vody, a tak nedochází k zasolování půdy. Kvalita zachytávané dešťové vody může být ale ovlivněna typem střešní krytiny a polohou nemovitosti (např. u dálnice). U střechy z klasických pálených (keramických) nebo betonových tašek se není čeho obávat. U plechové střechy si dejte pozor na uvolňování staršího nátěru. V případě střechy pokryté asfaltem nebo eternitem nedoporučujeme dešťovou vodu využívat k zalévání záhonů, jelikož se do ní mohou uvolňovat toxické či karcinogenní látky.

Nadzemní či podzemní nádrž?
Dešťovou vodu lze využívat nejen k zavlažování zahrady, ale například i na splachování WC a ve zvláštních případech i praní prádla. Pro tyto účely se dnes téměř výhradně používá podzemní nádrž (jiné použití dotace téměř neumožňuje, protože stanoví max. teplotu a zakazuje přístup světla), která je připojena na oddělený (samostatný) rozvod užitkové vody v domě. Instalace podzemních nádrží ovšem vyžaduje náročnější stavební úpravy na pozemku i v samotném domě. Tyto nádrže pak mohou být napojeny i na systémy automatického zavlažování. Běžný rodinný domek potřebuje k efektivnímu využívání dešťové vody nádrž o objemu zhruba 4 až 6 m3.

Ministerstvo životního prostředí se snaží v rámci tzv. ekoinovací, motivovat k využívání dešťové vody. Dotační program Nová zelená úsporám obsahuje podoblast Dešťovka, která pomůže financovat opatření na využití dešťové vody všem vlastníkům a stavebníkům, kteří nechtějí drahou pitnou vodou zalévat zahradu či splachovat WC. Zjednodušeně řečeno, MŽP pošle majiteli domu určenému k trvalému bydlení až 65 000 Kč, za něž si může pořídit nádrž na dešťovou vodu, čerpadlo, filtraci a další komponenty, které mu umožní dešťovou vodu dále využívat.

Využití dešťové vody - na zálivku, splachování toalet, nebo ...
Systémy pro využití na zálivku a na splachování se ovšem liší. Užitková voda musí mít v domě samostatný okruh, oddělený od pitné. Zároveň je ale třeba doplňovat pitnou vodu do rozvodu užitkové pro případ, že dešťová voda v podzemní nádrži dojde. Lze to řešit např. domácí vodárnou, která pitnou vodu doplňuje přes 15 litrovou oddělovací nádržku s bezpečnostními přelivy. Dle norem musí doplňování splňovat poměrně přísná kritéria, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vodovodního řadu. Pro názornost uveďme příklad sestavy pro využití srážkové vody na splachování toalet a zálivku pro novostavbu s půdorysem střechy kolem 100 m2. Neobejdete se bez filtrační šachty, akumulační nádrže 4,5 m3 s pochozím poklopem, jemného filtru, domácí vodárny s plovoucím sáním. To vše asi za 70 000 Kč včetně DPH. Za předpokladu minimálních nákladů na rozdělení vnitřních rozvodů, jejichž trasy se nebudou příliš lišit od rozvodů pitné vody. Další náklady ovšem představuje výkop, zásypový materiál (štěrk), bezpečnostní přeliv, instalace nádrže, okapových svodů (včetně potrubí), odborná instalace čerpadla a filtrů a expanzní nádoby.

Zhruba dalších 55 000 Kč. Celkem tedy kolem 125 000 Kč vč. DPH. S dotací to nyní vychází většinou tak, že zákazník investuje 60 % ze svého a 40 % činí dotace. Zájem o využívání srážkové vody je. Nutno však říci, že většina lidí toho ví velmi málo a mnohé překvapilo, že např. využití na splachování WC není vůbec jednoduché a obnáší určité stavební úpravy. Jak pro využití srážkové vody na zálivku, tak ke splachování WC je totiž třeba nejprve vodu před vstupem do podzemní nádrže filtrovat a následně ji čerpat na místo určení. Při využití vody na splachování WC je velmi vhodné použít dodatečný jemný filtr na dočištění vody k zamezení poruch napouštěcích ventilů WC (např. Honeywell Triplex). Pro celoroční využití srážkové vody je třeba zajistit relativně stálou teplotu vody (dotační podmínkou je maximum 16 °C) i její kvalitu. Toho dosáhnete v podzemních nádržích, které v zimě nepromrzají, a v létě se voda příliš neohřívá. Zamezením přístupu světla tak nedochází k růstu řas – voda se „nekazí“.

Program Nová zelená úsporám, podoblast Dešťovka

  • Dešťová voda pro zálivku zahrady – podporuje se pouze u stávajících bytových domů, ne u domů ve výstavbě
  • Dešťová voda jako užitková (pro splachování) i pro zálivku
  • Odpadní (šedá) voda jako voda užitková (pro splachování) i pro zálivku
  • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže)

Kdo může žádat

  • Vlastníci stávajících bytových domů
  • Stavebníci bytových domů, nabyvatelé bytového domu, osoby, kterým svědčí právo stavby, pověření vlastníci bytových jednotek (u novostaveb nelze čerpat dotaci na využití dešťové vody pouze pro zálivku zahrady)
  • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Výsledná částka závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených bytových jednotek

1. Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady – 20 000 Kč + 3 500 Kč za každý m3 nádrže na dešťovou vodu až do maximální výše 55 000 Kč. Tato dotace pomůže spolufinancovat nádrž až do 10 m3, čerpadlo, filtr, rozvody a zemní práce. Tuto dotaci nelze získat pro domy ve výstavbě, ale pouze pro dokončené stavby řádně schválené k užívání.

2. Systém pro využití akumulované dešťové vody pro splachování a zálivku – 30 000 Kč + 3 500 Kč za každý m3 nádrže na dešťovou vodu až do maximální výše 65 000 Kč. Tato dotace pomůže spolufinancovat nádrž až do 10 m3, čerpadlo s automatickou doplňovací stanicí, expanzní nádobu, filtry, rozvody a zemní práce.

V případě stávajících rodinných domů musí být na systém napojeno alespoň jedno WC, v případě novostaveb pak všechna WC.

3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. Dotace až 105 000 Kč pro stávající domy i novostavby v celé ČR.

Chcete vědět více?

+420 840 100 240

https://novazelenausporam.cz