Představujeme tepelná čerpadla RTC 13e od firmy Regulus

Představujeme tepelná čerpadla RTC 13e od firmy Regulus zveřejněno: 9. 3. 2023

Představujeme invertorové jednofázové tepelné čerpadlo vzduch/voda RTC 13e od firmy Regulus o výkonu 3,5-10 kW pro vytápění a chlazení. Maximální výstupní teplota je 55 °C. Přestože mají vysoký topný faktor (SCOP 4,71), provoz má nízkou hlučnost a prokazatelně nízkou spotřebu. Předností je i možnost internetového přístupu a vzdálené servisní kontroly, což je vhodné i pro kombinaci se solární elektrárnou. Použít se dá pro vytápění, chlazení i přípravu teplé vody. Tepelná čerpadla Regulus lze získat na vybraných pobočkách, kde je máme skladem.

Bližší popis

V režimu vytápění a přípravy teplé vody získává tepelné čerpadlo energii z okolního vzduchu (při venkovní teplotě až –25 °C) a předává ji do otopné vody, jejíž teplota může na výstupu z tepelného čerpadla dosáhnout až 55 °C. V režimu chlazení odebírá teplo chladicí vodě (při teplotě okolního vzduchu až 43 °C), jejíž teplota může na výstupu z tepelného čerpadla dosáhnout až 5 °C. Je vybaveno kompresorem s regulací otáček. Pracovní kapalina R32 (chladivový okruh), voda (otopný okruh). Tepelné čerpadlo je nutné instalovat s čerpadlovou skupinou a regulátorem

Výhodou invertorových tepelných čerpadel je přizpůsobení výkonu aktuálním požadavkům domu, s ohledem na vytápění, přípravu teplé vody, případně chlazení do vhodné chladící soustavy, např. stropního, stěnového či podlahového vytápění / chlazení, nebo vzduchotechniky. Je tedy možné provozovat tepelné čerpadlo bez akumulační nádrže, pokud není vyžadována např. z důvodu nedostatečné zásoby tepla pro odmrazování, nebo při kombinaci s dalšími obnovitelnými zdroji energie.

Další výhodou je malý rozběhový proud, takže je možné tepelné čerpadlo instalovat i v oblastech, kde bývá problém s připojením (odlehlejší oblasti, koncová odběrná místa v obcích apod.). Jednofázové provedení může dobře posloužit v kombinaci s využitím sluneční energie pro pohon tepelného čerpadla. Fotovoltaická elektrárna, která je schopná efektivně provozovat tepelné čerpadlo v létě pro přípravu teplé vody, případně chlazení, může být díky jednofázovému provedení a rozumnému výkonu od cca 2-3 kWp cenově dostupná.

K dispozici jsou i jiná řešení od tohoto dodavatele. Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce, popřípadě navštivte nejbližší Instalatércentrum Ptáček, kde získáte odpovědi na své případné dotazy.

Přiložené soubory

Název Formát Velikost  
Technicky_list PDF 608.78 KB