Mechanické poruchy vytápěcího systému vyřeší Grundfos

Dá se mechanickým poruchám topných systému předcházet? Je možné eliminovat výskyt nečistot? Poradíme jak na to. Dá se mechanickým poruchám topných systému předcházet? Je možné eliminovat výskyt nečistot? Poradíme jak na to.

Mechanické poruchy vytápěcího systému vyřeší Grundfos zveřejněno: 29. 4. 2024

Vždy je lepší potížím předcházet, než řešit následky. V případě vytápěcího systému mohu následky představovat nejen chlad, ale například poškození čerpadel, kotle i jiných jeho částí.

Co stojí za poškozením čerpadel v topném systému
Je mnoho případů, kdy za příčinou mechanických poruch v určitých částech topného systému stojí hromadění nečistot nebo částic magnetitu. Magnetit se může hromadit v potrubí, kotlech, ventilech topného systému nebo dokonce v čerpadle. Kal, který se vytváří v průběhu času, může nakonec zablokovat průtok vody nebo zabránit jejímu oběhu. To může vést k poruchám a neplánovaným výpadkům topné soustavy.

Pokud topný systém rezaví zevnitř
Magnetit i další nečistoty představují pro vytápěcí systémy skutečný problém. Magnetit je minerál, který se může nacházet ve vodě vytápěcích nebo horkovodních systémů. Díky jeho působení časem kovové komponenty začínají korodovat a uvolňovat částice, které jsou těžší než voda. Tyto částice se často projevují jako černý kal ve vodě v radiátorech, zejména v dolních částech vytápěcího systému.

S pomocí přichází výrobce oběhových čerpadel Grundfos
Magnetit se objevuje pouze v přítomnosti kyslíku v systému. Prvním krokem prevence je tedy ověření těsnosti topného systému. Oběhová čerpadla Grundfos jsou navržena, konstruována a testována tak, aby odolala přítomnosti částic magnetitu nebo běžných nečistot. Podle zkušeností výrobce se dá predikovat, jaké znečištění systém zvládne, a jaké naopak může mít fatální následky. S nečistotami se dokonce pracuje při návrhu i vývoji nových čerpadel. Celkový design a konstrukce oběhových čerpadel Grundfos zajišťují tedy proti těmto nečistotám odolnost.

Ochrana začíná už při výrobě
Nečistoty působí především na pohyblivé části zařízení, proto jsou všechna ložiska a hřídele oběhových čerpadel Grundfos vyrobena z keramických a uhlíkových materiálů, které magnetit nepřitahují. Poměry průtoku jsou navrženy tak, aby minimalizovaly přítomnost velkých částic a poskytovaly mazání i chlazení vnitřním komponentům. Také celý povrch rotoru je ohraničen nerezovou ocelí.

Některá oběhová čerpadla Grundfos mají jako další ochranu proti zanesení speciální provozní režimy. Například jde o funkce "automatické odemčení" nebo "letní režim". Ty snižují pravděpodobnost zablokování čerpadla. Vybraná oběhová čerpadla Grundfos jsou vybavena uvolňovacím/deblokačním šroubem. Ten umožňuje uvolnění zaseknuté hřídele v případě silného zanesení nečistotami.

Chraňte topný systém magnetickými filtry
Instalace magnetických filtrů zabrání hromadění magnetitu v potrubí a přidružených zařízeních.
Pokud je systém vytápění starší, popřípadě je-li pro vás důležitá jeho životnost, namontujte do systému magnetický filtr. Jde o zařízení umístěné v potrubí, zachytávající magnetické nečistoty, jako je magnetit či jiné drobné kovové nečistoty, které mohou být v radiátorech dokonce už z výroby. Instalace magnetických filtrů může být účinným způsobem ochrany systému vytápění.

Chemie odpoví na to, jak vyčistit topný systém
Instalatércentra Ptáček nabízí vhodné přípravky k chemickému ošetření vytápěcího systému. Ty by měly rozpustit a odstranit magnetit. Existuje celá řada chemických přísad a čistidel, které jsou navrženy speciálně k odstranění magnetických nečistot. Pravidelná údržba a prevence jsou klíčové pro udržení vytápěcího systému v optimálním stavu a minimalizují rizika problémů spojených s magnetitem. Pokud žádné opatření nepomůže a čerpadlo vypoví službu, nabízíme nové v našich Instalatércentrech Ptáček.