Kyslíková bariéra s CARBO oxyCRP od Pipelife

Kyslíková bariéra s CARBO oxyCRP od Pipelife zveřejněno: 12. 9. 2022

Firma Pipelife je naším známým dodavatelem, zaměřeným na kompletní potrubní systémy budov, což je poskytování robustních a bezpečných distribučních systémů pro ochranu našeho nejcennějšího zdroje a pro bezpečné dodávky čisté a hygienické vody.

Trubky, které jsou použity pro rozvody topné nebo chladící vody, musí splnit tlakové a teplotní zatížení při uvažované životnosti. Další důležitou vlastností těchto trubek by měla být ochrana proti pronikání kyslíku skrz stěnu trubky a následnému okysličování teplo/chladu nosného média. Tím chrání proti korozi citlivé kovové části (v kotli, v tepelném čerpadle apod.), které jsou instalovány v uzavřeném okruhu. Tento požadavek zcela splňuje nová generace třívrstvých trubek od firmy. Pipelife - CARBO oxyCRP

Před čtyřmi roky firmou Pipelife vyvinutá třívrstvá trubka z materiálu PP-RCT a karbonovým kompaundem ve střední vrstvě si našla jasné místo na trhu pro aplikace rozvodu teplé vody. Vzhledem k tomu, že tato trubka (a rovněž konku­renční trubky obdobné konstrukce) nemá kyslíkovou bariéru, která by zabrá­nila pronikání kyslíku z okolního prostředí do pracovního média, a tím hrozbě koroze citlivých částí v uzavřeném okruhu směr dalšího vývoje byl jasný.

To se podařilo aplikací speciálních aditiv do receptu­ry nové trubky CARBO oxyCRP - trubky, která si zachovává veš­keré původní parametry a navíc přidává kyslíkovou bariéru umís­těnou ve střední vrstvě, tudíž nic nemění na způsobu svařování trubek. Trubka je vyráběna ve třech typech – v dim 20 – 32 universální, v dimenzích 40 – 125 v provedení HEAT a v provedení COOL – odlišnost je v tloušťce stěny. Trubka je vhodná pro ap­likace uzavřených okruhů teplé a chladící vody.

VÝHODY TRUBEK CARBO oxyCRP HEAT / COOL

 • kyslíková bariéra - ochrana citlivých částí tepelných/chladicích zdrojů v okruhu
 • minimální teplotní koeficient délkové roztažnosti – 0,045 mm/(m.K)
 • vyšší teplotní odolnost až do 90 °C
 • vyšší tlaková odolnost při vysokých teplotách až o 50 %
 • vyšší průtok až o 20 % s ohledem na menší tloušťku stěny trubky
 • standardní svařovaní jako u PP-R (bez dalších úprav trubky), kompatibilita
 • záruka 10 let
 • nižší opotřebeni řezacích nástrojů
 • VHODNÉ APLIKACE
 • rozvody k distribučním otopným soustavám (HEAT)
 • radiátorové rozvody (HEAT)
 • rozvody teplé vody s cirkulací (HEAT)
 • rozvody chladicího media pro chlazení (COOL)
 • chemické a průmyslové aplikace (HEAT/COOL)

Trubka s ohledem na vyšší teplotu teplonosného média má silnější stěnu než u varianty trubky pro chladící okruhy. Vzhledem k tomu, že je vyrobena z materiálu PP-RCT, je tloušťka slabší, než bylo v případě trubky vyrobené z materiálu PP-R. Trubka je méně tepelně namáhaná, proto může mít slabší stěnu než je u varianty trubky pro topná média. Větší vnitřní průměr umožňuje vyšší hmotnostní průtok chladícího média.

Pokud vás ani tato informace nepřesvědčila o kvalitě popsaného produktu, zastavte se v některém našem Instalatércentru, kde se dozvíte další podrobnosti.