Kvalitu topné vody zajistí produkty od AV EQUEN

Kvalitu topné vody zajistí produkty od AV EQUEN zveřejněno: 7. 4. 2021

Kvalita provozní vody v topných systémech často bývá velmi podceňována. Jen málokdo si uvědomuje, že následné škody na zařízeních mohou být značné. Přitom základní opatření na její stabilizaci a bezproblémový chod topení jsou určeny přímo normou ČSN EN 14868.

Velmi často se do topného systému napouští a doplňuje běžná pitná voda z veřejného vodovodu, někdy ze studničních zdrojů. Pitná či neupravená nebo nesprávně upravená voda může poměrně fatálně působit na chod topných systémů.

Například měkká pitná voda je nevhodná z hlediska svých korozních indexů či obsahem jiných rozpuštěných látek. Podobné je to i s vodou tvrdou. Nedodržení kvality provozní vody má v mnoha případech za následek snížení životnosti klíčových prvků topné soustavy až o 75%. Výrobci potvrdí, že z tohoto důvodu může dojít k poškození kotle, nebo jiných částí systému, již po šesti měsících provozu. Na místě je zdůraznit, že při reklamaci je doložení kvality topné vody jedním z prvních podmínek uznání záruky na kotle, radiátory nebo čerpadla!

Nečistoty v topení

V průběhu času dochází v topení ke vzniku nečistot, kalů, pevných minerálních usazenin, bakteriálních biofilmů a koroze. Rychlost a rozsah vzniku těchto nežádoucích projevů závisí na kvalitě přípravy systému pro běžný provoz a též na parametrech vody, kterou byl systém napuštěn.
Zanášení potrubí a otopných ploch vodním kamenem či korozními produkty výrazně snižuje průtok topné vody a tím účinnost otopné soustavy. Omezuje se prostup tepla a topení se stává neefektivním. Zároveň dochází k poškozování materiálu zařízení, což může směřovat až k jeho úplnému zničení.

Norma ČSN EN 14868

Evropská norma ČSN EN 14868 je především výsledkem výzkumu a získaných zkušeností o korozním chování všech kovových materiálů, které se běžně vyskytují v soustavách oběhu vody v budovách. Obsahuje základní doporučená opatření pro minimalizaci poškození a rizik vzniku nežádoucích jevů v uzavřených topných oběhových soustavách, a to zejména ve vztahu k nízkoteplotnímu provozu a dále přítomnosti kovových materiálů s rozdílným elektrochemickým potenciálem. Korozní poškození vede k netěsnostem v soustavě, zmenšení průtoku a snížení účinnosti výměníků.

Rady a doporučení

Věnujte kvalitě topné vody maximální pozornost, vaše topení se Vám odvděčí spolehlivostí a dlouhou životností. Udržení vhodných parametrů topné vody spočívá v několika opatřeních. Základem je pravidelné měření a kontrola základních parametrů vody jako je pH, vodivost, tvrdost a znečištění. Pro plnění topných systémů je jednoznačně třeba používat demineralizovanou vodu, která minimalizuje rizika vzniku koroze a chrání před tvorbou usazenin vodního kamene.
V neposlední řadě je více než vhodné dávkovat do topné vody inteligentní ochranné prostředky. Z produktů AV EQUEN se nabízí multifunkční měřitelný inhibitor koroze pro korozní ochranu kovů označený jako Ultima Q100 a dále biocidní přípravek Ultima Q700, jenž slouží pro ochranu podlahových topení proti bakteriím.

Další rizika pro topný systém

Kovy použité v topných okruzích mají též různou odolnost vůči pH provozní vody, což výrazně zvyšuje riziko poškození materiálů vlivem nevhodného pH.

Je přítomen kyslík?

Nevítaným prvkem v topném systému je také kyslík, který do něj může vniknout při napouštění soustavy, automatickými odvzdušňovacími ventily či díky netěsnosti na oběhových čerpadlech a armaturách. Rozpuštěný kyslík ve vodě způsobuje při kontaktu s povrchem kovu korozi. Ta vzniká i v důsledku nevytěsněného kyslíku v provozním médiu.

Podceňovat nelze ani bakterie

Mikrobiální kontaminace představuje problém zejména pro nízkoteplotní topné systémy, přičemž doslova optimální podmínky pro růst a množení bakterií nabízí podlahové topné systémy s teplotou do 40°C. Existují však i případy výskytu termofilních bakterií v okruzích s teplotou vody nad 60°C. Vzniklý bakteriální biofilm brání přenosu tepla, vede ke snížené prostupnosti potrubí, zanešeným ventilům a znečištěnému povrchu tepelných výměníků, jejichž účinnost se takto snižuje.

Už nemusíte hledat

Přípravky pro ochranu a čistění topných systémů AV EQUEN můžete nově zakoupit v prodejní síti Ptáček - velkoobchod. Většinu produktů máme skladem na našich Instalatércentrech. Na větší projekty je možné objednat i větší balení v kanystru. Více informací o produktech ze sortimentu divize instalace a vytápění a ohřev vody požadujte u svého prodejce, obchodního zástupce nebo na našich Instalatércentrech. Kompletní sortiment výrobků naší privátní značky AV EQUEN je k objednání v prodejní síti Ptáček - velkoobchod.Přiložené soubory

Název Formát Velikost  
Produktovy_list_Q_100 PDF 244.96 KB