Kvalita vody je pro topení rozhodující

Novinka v nabídce - CAPBs® hlavice WQ10 pro měření kvality vody pH.

 Kvalita vody je pro topení rozhodující zveřejněno: 1. 4. 2021

Kvalita topného média v radiátorech je velmi důležitá. Nečistoty přímo z výroby či z provozu mohou spolu s nekvalitním topným médiem enormně snížit životnost topení i celého topného systému, a to až o 75 %. Velmi často se například do topného systému napouští a doplňuje běžná pitná voda z vodovodního řadu nebo dokonce studní. Pro topný systém to může mít fatální následky. Snižuje se i účinnost a naopak rostou náklady.

Kvalitu vody je nutné průběžně měřit, zvláště pokud se jedná o průmyslové celky či objekty, kde nefunkčnost topného systému může mít vážné dopady.

Na prodejnách společnosti Ptáček si nyní nově můžete pořídit měřící set pro posouzení a stanovení kvality vody v topných systémech. Set CAPBS WQ 10 od společnosti AFRISO umožňuje rychle detekovat korozi v systému. Měří pH, elektrickou vodivost, teplotu a stanovuje tvrdost, hodnotu TDS a slanost. Z naměřených hodnot lze vygenerovat protokol o měření a uchovat.

Obsahem setu je vyměnitelná hlavice CAPBs WQ10, kalibrační a čistící roztoky. Vše je zabaleno v praktickém odolném kufříku. Set neobsahuje základní modul CAPBs®, který je nutný k provozu. Ten zajišťuje komunikaci s výměnnou hlavicí CAPBs® WQ10 a vaším smart zařízením nebo přístrojem AFRISO Blueline. Stačí si k tomuto modulu zvolit příslušnou vyměnitelnou hlavici.

Měří: elektrickou vodivost, hodnotu pH, teplotu

Stanovuje: tvrdost, slanost, hodnotu TDS (množství rozpuštěných solí)

Aplikace:

  • posouzení kvality vody v topných systémech a pro přijetí potřebných opatření
  • zjištění vzniku korozního prostředí v topných systémech a pro přijetí potřebných opatření
  • posouzení kvality vody pro jiné nespecifikované aplikace

Výhody:

  • přesné stanovení kvality vody
  • měřící protokol o provedeném měření
  • bez spotřebního chemického materiálu
  • rychlé a jednoduché měření

Produkty značky AFRISO můžete objednat a zakoupit v prodejní síti Ptáček - velkoobchod. Více informací o produktech ze sortimentu divize instalace a vytápění a ohřev vody požadujte u svého prodejce, obchodního zástupce nebo na našich Instalatércentrech. Kompletní sortiment výrobků AFRISO je k objednání v prodejní síti Ptáček - velkoobchod. Se složitějšími realizacemi, včetně realizace projektů vytápění, vám rovněž poradí náš specializovaný tým technické podpory prodeje.  • Mereni_kvality_vody_1
  • Mereni_kvality_vody_2
  • Mereni_kvality_vody_3