Koupelna pěkně od podlahy

Na co bychom neměli zapomenout při výstavbě či rekonstrukci koupelny? Především na hydroizolaci.

Koupelna pěkně od podlahy zveřejněno: 15. 11. 2023

Hydroizolační vrstva je nezbytným prvkem při pokládání obkladů a dlažby jak v koupelnách, tak na venkovních terasách, schodištích či balkonech. Tato vrstva efektivně brání pronikání vody do konstrukce podlahy a stěn, představuje klíčovou část obkladového systému. Bez správné hydroizolace hrozí postupné poškození vaší koupelny, a s tím přicházejí potenciální komplikace při opravách. Vodní průsaky do podlah a stěn často vyjdou najevo až po delší době, když už je pro drobné opravy pozdě. Dlouhodobá vlhkost, vznik plísní nebo dokonce průsaky do nižších pater či sklepů jsou mementem nevhodné či chybně provedené hydroizolace. Oprava takových škod může být nákladná jak finančně, tak i časově. Co bychom tedy měli udělat a na co nezapomenout?

Jaký zvolit produkt?
Existuje hned několik produktů, které jsou vhodné k vytvoření pojistné hydroizolace. Každý z těchto výrobků má jasně určenou oblast použití. Jestliže například plánujete izolovat terasu, je klíčové zvolit příslušný produkt určený pro exteriéry. Jedině tehdy máte zaručen optimální výsledek. Totéž platí i pro vaši koupelnu – použití správného výrobku pro interiérovou hydroizolaci je klíčové pro úspěšné a efektivní zabezpečení proti vodě.

Dodržení technologie
Nejen správný výběr izolace, ale také její kvalitní aplikace jsou klíčové pro úspěšnou ochranu proti vodě. Aby izolační stěrky plnily co nejlépe svou funkci, je nezbytné aplikovat je na pečlivě připravený podklad. Před nanášením stěrek musí být omítky a podlahy vyrovnány, pevné a bez trhlin či nerovností. Na podklad, který je správně připraven a ošetřen penetrací, nanášíme izolační stěrky ve dvou nezávislých vrstvách. Druhou vrstvu aplikujeme až po zatuhnutí první vrstvy, abychom ji nepoškodili. Dodržení minimální tloušťky izolačního souvrství je klíčové pro optimální funkci stěrky.


Použití systémových doplňků
Ačkoliv jsou izolační stěrky po zaschnutí flexibilní a schopné absorbovat drobné pohyby v podkladu, zejména v oblasti spojení podlahy a stěny, je nezbytné provést dodatečné posílení pomocí těsnicí pásky, známé také jako „bandáž“. Tato speciální bandáž disponuje výrazně vyšší tažností a umožňuje spolehlivé utěsnění pohyblivých spojů, což následně minimalizuje riziko vzniku drobných trhlin.

Vynikající zkušenosti v tomto ohledu máme s klasickou kašírovanou žlutou páskou DB 70 od společnosti Murexin, která se vkládá do čerstvé první vrstvy izolační stěrky. Alternativně lze použít samolepicí pásku DBS 50. Tu nejprve nalepíte na připravený podklad a teprve poté nanášíte stěrku obvyklým způsobem. K oběma páskám jsou k dispozici tvarovky pro řešení koutu a nároží.

„Často se na stavbách setkáváme s nešvarem, kdy obkladači si tyto tvarovky vyrábějí z kousku pásky přímo na místě samém. Toto řešení však rozhodně nedoporučujeme, jelikož vymodelovat doslova na koleně tuto tvarovku tak, aby byla spolehlivě vodotěsná, je prakticky nemožné. Setkáváme se tak s paradoxní situací, kdy kvůli pár ušetřeným stokorunám riskujeme ztrátu funkčnosti celého souvrství. I sebelepší izolace ztrácí svou funkci, když některý z detailů netěsní,“ radí odborníci ze společnosti Murexin.

Neméně důležitým příslušenstvím jsou těsnící manžety DZ 35 a DZ 70, které slouží k efektivnímu zpracování průchodů pro vodovodní a odpadní potrubí. Tyto manžety lze snadno nasadit na průchodové prvky, kde jejich pružná vnitřní membrána pevně obepne potrubí a zajišťuje dokonalou těsnost tohoto detailu.

Sortiment nedávno rozšířila inovativní položka: speciální tvarovka nazvaná Těsnění sprchového koutu Je vyvinuta s cílem izolovat náročný detail u bezvaničkových sprchových koutů, které si v poslední době získaly velkou oblibu. Toto řešení, spolu s využitím lineárního odtokového žlabu, působí minimalisticky a čistě, přičemž sprchový kout se stává přirozenou součástí koupelnového interiéru a mnohdy je na první pohled téměř neviditelný.

"Designově čisté provedení však vyžaduje perfektní zpracování detailů, zejména bezchybnou izolaci a spolehlivé propojení odtokového žlabu s izolačním souvrstvím. Tato speciální tvarovka jednoduše zajišťuje těsnost pro komplikovaný detail a ulehčuje řešení mnoha starostí. Klíčovou podmínkou pro její správné využití je sklon podlahy ve sprchovém koutě tak, aby hloubka zapuštění u stěny byla 20 nebo 28 mm, což jsou přesně dvě velikosti, ve kterých je tvarovka dostupná," uvádějí zástupci společnosti Murexin.

Materiály pro hydroizolaci od společnosti Murexin i další doplňky pro kvalitní výsledek koupíte v našich Instalatércentrech.