Kotle na biomasu

Zájem o pevná paliva, i přes jejich plynulý cenový růst, stoupá. Je to dáno tím, že nastoupily nové výkonné technologie, které „umí“ pevná paliva mnohem účinněji využít při menších provozních nákladech a s mnohem menším ekologickým zatížením okolí, než tomu bylo dříve.

Kotle na biomasu zveřejněno: 24. 3. 2023

Rozdíl v účinnosti i komfortu

Moderní kotle pracující na principu zplyňování dřeva palivo lépe využijí. Účinností 70 až 85 % se dokonce přibližují kotlům na plyn. Automaticky řízené systémy mohou dosáhnout účinnosti dokonce až 90 %. Kromě toho znamená pořízení automatického kotle také vysoký uživatelský komfort. Při výběru kotle je zásadní otázkou stanovení vhodného výkonu, protože předimenzování vede často k zanesení vnitřního prostoru dehtem. Jedině čistý kotel přitom zajistí optimální fungování systému, naopak zanesená spalovací komora a kouřové cesty snižují účinnost topen a tím provoz prodražují. Zanášení dehtem může být zaviněno také nedostatečným komínovým tahem, nízkou teplotou vratné vody či nekvalitním nebo vlhkým palivem.

Čím topit?

Na trhu jsou zastoupeny kotle na dřevo a pelety a kotle umožňující spalovat více typů paliv. Typická je kombinace dřevo a pelety. Chytré kotle dokážou přecházet mezi režimy pro různá paliva automaticky. Vždy je však nutné dbát na doporučení výrobce a používat pouze ten typ paliva, pro které je kotel určen.

Zplyňovací proces

Ke zplyňování (uvolňování prchavé hořlaviny) dochází při jakémkoliv spalování paliva, tedy i u klasických prohořívacích a odhořívacích kotlů. U klasických technologií však k němu dochází ve větší či menší míře živelně a část prchavé hořlaviny v některých fázích hoření „unikne“ komínembez využití. Označení nové technologie jako zplyňovací vyjadřuje schopnost podstatně vyšší kontroly nad uvolňováním prchavé hořlaviny a nad jejím dokonalým vyhořením díky řízenému přísunu spalovacího vzduchu. Proto by označení zplyňovací měly nést pouze kotle s ventilátorem. Kotle této technologie dosahují běžně emisní třídy 3, takže by neměly mít problém s provozem po roce 2022.

Automatické kotle

Nejmodernější technologií spalování pevných paliv jsou automatické kotle. Jedná se o kotle se samočinnou dodávkou paliva a ventilátorem řízeným přísunem spalovacího vzduchu. Při spalování uhlí automatické kotle dosahují emisní třídy 3 a 4, při spalování pelet lze dosáhnout absolutního emisního vrcholu, tedy třídy 5.

Kontaktní formulář:

S čím vám můžeme pomoci?