I sprchování může být komfortnější

Nedostatečný tlak vody nebo hlučný vodovodní systém vyřeší kvalitní čerpadlo.

I sprchování může být komfortnější zveřejněno: 14. 4. 2023

Asi to zná každý. V klidu se sprchujete. Náhle se spustí myčka, pračka, někdo spláchne, okamžitě voda ochladne nebo naopak může být teplejší. Začne vás to obtěžovat, protože buď budete stále teplotu „ladit“, nebo raději sprchování rychle dokončíte. Relax i očista okamžitě bere za své. Pokud budete mít stále dostatečný tlak a průtok vody, máte po starostech. Slabý tlak vody a kolísající teplota třeba ve sprše, trápí nejednoho majitele bytu nebo domu.

Nedostatečný tlak vody může také prodloužit dobu napouštění nádržky toalety a tím prodloužit čekání na možné spláchnutí. Nízký tlak vody může být i příčinou špatné funkce vaší pračky nebo myčky, protože napouštění vody do spotřebiče trvá zkrátka dlouho.

Identifikování příčiny

S nízkým tlakem vody se potýkají i domácnosti napojené na vodovodní řad. Může to být v době špiček odběru vody, ale i třeba celý den. Stejně tak majitelé rodinných domů s vlastním zdrojem vody, jako je studna nebo vrt, můžou mít při otevření více kohoutků a zapnutí více spotřebičů najednou problém s poklesem tlaku vody. Ve všech těchto případech je vhodné instalovat domácí vodárnu, která zajistí potřebný tlak vody.

Hlučný systém pro posílení tlaku vody?

Také hluk z vodovodních trubek nebo čerpadla obtěžující vás i nejbližší sousedy může mít podobnou příčinu. Ve většině případů předznamenává hluk v potrubí problémy v systému zásobování vodou. Protože se hluk snadno přenáší konstrukcemi a komponenty v systému zásobování vodou, může být obtížné zdroj hluku najít. Nicméně nejčastější příčinou je nesprávná technologie čerpadla nebo nesprávné řízení čerpadla. Například systémy se staršími odstředivými čerpadly, která používají motory chlazenými ventilátorem, mohou vytvářet vibrace v celém systému a výsledkem je větší hluk. Vibrace a hluk mohou způsobovat nevýkonná čerpadla, která běží nepřetržitě nebo domácí vodárny, které nejsou upevněny k podlaze.

Zlepšete vaše pohodlí díky domácí vodárně Grundfos

Domácí vodárny Grundfos SCALA jsou kompletně vybavené vodárny. Veškeré součásti, které běžně potřebujete pro sestavení domácí vodárny, jsou instalovány do jedné jednotky. Domácí vodárna SCALA1 se skládá z čerpadla, řídicí jednotky, zpětné klapky, tlakového snímače a průtokového snímače. Domácí vodárna SCALA1 automaticky spíná při poklesu tlaku a vypíná po skončení průtoku.

Domácí vodárna SCALA2 je navíc vybavena čerpadlem s integrovaným frekvenčním měničem. Spolu s inteligentním řízením tak umí SCALA2 přizpůsobit svůj výkon tak, aby byl zajištěný stálý tlak vody za všech okolností.

Vodárny SCALA1 a SCALA2 mají vodou chlazený motor. Tento typ chlazení je méně hlučný ve srovnání s chlazením pomocí ventilátoru. Během normálního provozu je hlučnost domácí vodárny SCALA1 <47 dB(A) a SCALA2 < 55 dB(A). Při snížení úrovně hluku o 10 dB(A) je pocitová hlučnost o polovinu nižší. Pro srovnání, hlučnost běžných praček během normálního provozu je 46-60 dB.

Domácí vodárny SCALA1 a SCALA2 zajistí přívod vody z mělké studny, nádrže nebo vodovodního řadu. Současně zajistí dostatečný tlak ve všech kohoutcích. Jejich instalace a zprovoznění jsou jednoduché a rychlé.