Grundfos má recept na úspory

Poradíme vám prostřednictvím odborníků, jak snížit výdaje na energie a hledat úspory při vytápění.

Grundfos má recept na úspory zveřejněno: 5. 3. 2023

Vzhledem k rostoucím cenám energií hledají majitelé domů nejúčinnější druh vytápění. Ukážeme vám několik způsobů, jak můžete snížit výdaje za energie a současně získat větší pohodlí.

Hledejte energeticky účinné řešení

V provozu přes 130 miliónů malých oběhových čerpadel a téměř 40 % z nich spotřebovává více energie než je nutné. Je jasné, že stará čerpadla jsou neúčinná a nákladná na provoz. Čerpadla, která jsou starší deseti let, jsou obvykle mnohem méně účinná než současné modely. Výměna starého oběhového čerpadla může ve vytápěcím systému ušetřit až 75 % spotřeby energie starého čerpadla. Představte si, že pokud by všechna oběhová čerpadla byla vysoce účinná a úsporná jako Grundfos ALPHA1 L, ALPHA2, ALPHA3 nebo UPM3 GO Balance, úspora elektrické energie by se rovnala spotřebě energie čtyř miliónů občanů v Evropě.

Výměna neúčinných za vysoce účinné

Když instalatér řeší opravu starého kotle, tepelného čerpadla nebo oběhového čerpadla, existuje 50% šance, že v systému narazí na starší oběhové čerpadlo Grundfos. I když to může vypadat, že výměna jednoho oběhového čerpadla není podstatná a nic neřeší, s přihlédnutím k výkonu a dosavadní době provozu, současných nákladů a možných úspor, může být významná. Grundfos má alternativy ke starším provedením, aby výměna za ekonomicky výhodná proběhla rychle a s minimálními úpravami. Dokonce existuje i mobilní aplikace, která s výměnou poradí. Mobilní aplikace GO Replace vám v několika jednoduchých krocích nabídne záměnné čerpadlo. Aplikace je určena pro oběhová čerpadla integrovaná do kotle a samostatná oběhová čerpadla.

Správné uvedení do provozu

Víme, že správné uvedení topného systému do provozu je obtížné a časově náročné. Proto Grundfos připravil video „snadné nastavení čerpadla“ a kromě toho i chytrou funkci Grundfos AUTOADAPT. Může to být nový pomocník, pokud jde o rychlé a snadné uvádění do provozu. Oběhová čerpadla Grundfos jsou dodávána s řadou parametrů, které vám pomáhají najít správný režim řízení bez ohledu, zda je oběhové čerpadlo integrováno v kotli, tepelném čerpadlu nebo jako samostatné řešení. Funkce AUTOADAPT nepřetržitě nastavuje výkon čerpadla podle skutečné potřeby tepla – například podle velikosti systému a měnící se potřeby tepla během roku apod. Funkce najde nastavení, které poskytuje optimální komfort s minimální spotřebou energie a přispívá k rychlému, bezpečnému a snadnému uvedení do provozu. Funkce AUTOADAPT v podstatě pomáhá zajistit nejnižší možnou spotřebu energie za současné optimalizace domácího komfortu.

Problémem při uvádění vytápěcích systémů do provozu, je dosažení správného průtoku, nejlepšího výkonu a tím i nejlepšího komfortu. Ale to není snadné, protože současné vytápěcí systémy jsou vyráběny a provozovány rozdílně. Pokud nedojde ke správnému uvedení do provozu, může nastat nadměrná spotřeba energie, vyšší hladina hluku a hrozí i obecné opotřebení systému. Mimochodem obvykle jsou otáčky čerpadla systému nastaveny tak, aby čerpadlo dodávalo dostatečný tlak pro zajištění dostatečného průtoku vody do všech místností budovy. Ale to není vždy ideální. Na většině čerpadel je obvykle uvedeno doporučené nastavení pro optimální provoz systému. Rozdílné jsou požadavky dvou z nejčastějších systémů, a to podlahového a radiátorového.

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění je účinný způsob vytápění domu, ale kvůli nízké vstupní teplotě vyžaduje pečlivé uvedení do provozu (hydronické vyvážení a nastavení čerpadla).

Tlakové ztráty v potrubí podlahového vytápění prakticky nezávisí na potřebě/průtoku tepla do jednotlivých zón. To znamená, že čerpadlo musí být nastaveno na konstantní tlak, kdy je diferenční tlak udržován konstantní a zajišťuje konstantní průtok v každé jednotlivé zóně nezávisle na ostatních zónách. Tím je zajištěna správná pokojová teplota, komfort pro vlastníka domu a je vyloučeno zbytečné plýtvání energií.

Radiátory

Radiátory s termostatickými radiátorovými ventily, používají tyto TRV k nastavování průtoku do radiátoru v závislosti na potřebě tepla. Tím je zajištěna správná pokojová teplota a optimální komfort pro vlastníka domu. Nízká potřeba/průtok tepla vede k nižším tlakovým ztrátám v potrubích a armaturách vytápěcího systému, v tomto případě zabraňuje příliš vysokému tlaku čerpadla a tudíž zbytečnému použití energie a také riziku hlučných ventilů. Čerpadlo musí být nastaveno na proporcionální tlak, kdy je diferenční tlak proporcionálně nastavován na požadovaný průtok v systému.

Přijďte se poradit do našich Instalatércenter, jaké čerpadlo vybrat, popřípadě co je nutné udělat pro vaši tepelnou pohodu.