Funkce Autoadapt od Grundfosu šetří vaše peníze

Funkce Autoadapt je dostupná u oběhových čerpadel ALPHA2 i ALPHA3, které pokrývají až 80 % otopných soustav.

Funkce Autoadapt od Grundfosu šetří vaše peníze zveřejněno: 11. 3. 2024

Už od devadesátých let minulého století jsou rodinné domy osazeny oběhovými čerpadly s elektronickou regulací otáček. Tato čerpadla automaticky upravují otáčky, tlak a průtok podle jednotlivých otopných soustav, což zajišťuje maximální pohodlí a ekonomický provoz čerpadla. Pro využití těchto výhod je nezbytné, aby bylo čerpadlo po instalaci správně nastaveno. To však není vždy jednoduché, protože charakteristika dané otopné soustavy nemusí být přesně známá.

Co je funkce Autoadapt u oběhových čerpadel Grundfos
Funkce Autoadapt byla vyvinuta společností Grundfos a umožňuje automatické přizpůsobení výkonu čerpadla potřebám otopné soustavy. Tato technologie dává čerpadlu schopnost analyzovat aktuální potřeby systému a následně na ně reagovat, což vede k efektivnějšímu provozu, snižování spotřeby energie, tedy i finančních prostředků. Čerpadlo nespotřebovává více energie, než je v daném okamžiku nutné. Režim Autoadapt má čerpadlo nastaven již při výrobě. Počáteční provozní bod zadaný výrobcem je na referenční křivce proporcionálního tlaku uprostřed výkonového rozsahu AUTOADAPT. Čerpadlo poté automaticky analyzuje otopnou soustavu. Funkce Autoadapt eliminuje potřebu manuálního nastavování čerpadla a umožňuje mu pracovat s optimálním výkonem bez zásahu uživatele.


Jak funguje Autoadapt
Analýza potřeb systému:
Po instalaci je čerpadlo nastaveno na tovární hodnoty. Poté začne analyzovat otopnou soustavu, sbírat informace o průtoku, tlaku a dalších parametrech.

Automatické přizpůsobení výkonu: Na základě získaných informací čerpadlo automaticky upravuje svůj výkon, aby co nejlépe vyhovoval aktuálním potřebám systému. To znamená, že čerpadlo může zvýšit nebo snížit svůj výkon v závislosti na změnách v otopné soustavě.

Optimalizace provozu: Díky automatickému přizpůsobení výkonu čerpadla je zajištěn optimální provoz, který odpovídá aktuálním podmínkám. To znamená, že čerpadlo spotřebovává pouze tolik energie, kolik je nezbytně nutné pro efektivní fungování systému. Snižují se energetické náklady a ekologický dopad.

Oběhová čerpadla Grundfos s funkcí Autoadapt
V případě, že režim Autoadapt nevyhovuje potřebám soustavy, lze u čerpadel ALPHA2 a ALPHA3 zvolit některý z dalších provozních režimů:

  • 3 varianty regulace na konstantní tlak
  • 3 varianty regulace na proporcionální tlak
  • 3 varianty konstantních otáček

To nejvhodnější oběhové čerpadlo Grundfos si přijďte vybrat do našich Instalatércenter, kde získáte i další informace, například o oběhové soustavě, a dalších potřebných zařízeních.