Fotovoltaické elektrárny

V souvislosti s alternativními energetickými zdroji hovoříme především o fotovoltaických panelech a fototermických kolektorech.

Fotovoltaické elektrárny zveřejněno: 23. 3. 2023

Sluneční záření můžeme zpracovat dvěma způsoby, a to pomocí fotovoltaických panelů nebo fototermických kolektorů. Lidé si často tyto dva systémy pletou, ale lze to vyjasnit malou pomůckou: od fotovoltaiky vedou dráty a slouží k přímé výrobě elektřiny, kdežto od termosolárních kolektorů vedou trubky a sluneční teplo je odebíráno pomocí kapaliny.

Solární elektrárna na střeše

Ideální pro instalaci fotovoltaických panelů je sedlová střecha orientovaná na jih s možným odklonem na východ či západ cca 10–15 % a sklonem střechy 35–45 %. Lze ale využít i plochy s odlišnou orientací, kdy se ale snižuje maximální účinnost elektrárny. Samozřejmě dnes není problém instalovat fotovoltaiku ani na ploché střeše za pomoci hliníkové konstrukce, která zvedne panel do požadovaného sklonu.

Elektřina ze slunce

Fotovoltaický systém se skládá z fotovoltaických panelů a fotovoltaického střídače (invertoru). Ten s minimální ztrátou přeměňuje stejnosměrný proud vyrobený v panelech na střídavý proud, 50 Hz nejčastěji 3× 230 V. Tedy elektřinu, kterou běžně používáme v zásuvkách, spotřebičích, k osvětlení atd. Kromě samotného zařízení je důležitý i výběr správného upevňovacího systému. Ten musí na střeše či opláštění udržet panely více než 30 let. Do kvalitní sestavy fotovoltaiky také patří přepěťové ochrany, kvalitní kabeláže, jističe a pojistkové automaty atd. Systém lze doplnit různými regulátory, které zajistí efektivní řízení spotřeby elektřiny ve vaší domácnosti či firmě, vzdálenými dohledy, monitoringy a chytrými akumulačními jednotkami, které umožní dosáhnout téměř energetickou soběstačnost.

Typy střídačů

Naprostá většina vyráběných tří-fázových rezidentních střídačů ve světě je tzn. symetrická. To jednoduše řečeno znamená, že tento střídač umí dodávat pouze symetricky (=rovnoměrně), na jednotlivé fáze. V praxi se tak může stát, že elektrárna vyrábí 3 kW, spotřeba v domácnosti je 3 kW, ale pouze na jedné fázi (například pračka). Pak nastává situace, kde vy dodáváte do sítě (přetok) 2 kW a následně si 2 kW (na rozdílných fází) kupujete ze sítě zpět. Tento fakt pak následně v ČR ničí ekonomiku provozu elektrické elektrárny a návratnost je v nedohlednu. Proto Vám jako firma Ptáček nabízíme plně asymetrické střídače Growatt, GoodWe a Solax, které v každém okamžiku pomocí smartmeter sledující zatížení jednotlivých fází a posílají energii tam, kde je potřeba, aby zajistili maximální soběstačnost.

Velikost domácí elektrárny

Velikost fotovoltaické elektrárny se především dimenzuje na základě spotřebě elektrické energie celé domácnosti za uplynulý kalendářní rok. Tuto hodnotu snadno naleznete na každém vyúčtováním od dodavatele elektřiny. Nicméně, je třeba vždy provést i základní analýzu profilu spotřeby daného místa. Je potřeba zjistit, jakým podílem je roční spotřeba energie tvořena v zimních měsících (například elektrickým topením) nebo naopak kolik v letních měsících (například klimatizací). Také doporučujeme dimenzovat na základě informací ohledně využívání elektrické energie během dne.

Teplo ze slunce

Kromě výroby elektrického proudu se sluneční paprsky využívají k ohřevu užitkové vody pomocí solárních fototermických kolektorů (panelů). Sluneční energie se přeměňuje na teplo, které se pak pomocí teplonosné látky přivádí do solárního zásobníku (tepelného výměníku), kde se akumuluje. Tepelný výměník předává teplo užitkové vodě a ta je pak pomocí oběhových čerpadel rozváděna po objektu. Průměrný roční výkon slunečního záření se v našich podmínkách pohybuje (se započtenou 35% účinností kolektorů) kolem 350 kWh na 1 m2. K pokrytí 2/3 celkové roční spotřeby energie na ohřev vody pro běžnou domácnost postačují solární kolektory o ploše 6 m2 (3 kolektory).

Druhy fototermických kolektorů

Solární fototermické kolektory se dělí na ploché, trubicové a koncentrační. Podle způsobu přenosu tepla rozlišujeme kolektory kapalinové, teplovzdušné a kombinované. Důležitým pojmem pro solárně-termické kolektory je jejich účinnost, tedy schopnost využít sluneční energii a přeměnit ji na teplo. Rozlišujeme mezi maximální účinností, které kolektory dosahují za optimálních podmínek (dostatek slunečního záření, venkovní teplota), a reálnou účinností. Maximální účinnost se u běžných kolektorů pohybuje nejčastěji mezi 75–80 %. Použitím speciálního solárního skla ji lze zvýšit až na 85 %. V létě, kdy je obloha bez mráčku, je možné pomocí 1 m2 plochého kolektoru ohřát až 100 l vody (na teplotu kolem 55 °C), v zimě dokážou solárně-termické kolektory vodu ohřát pouze o několik málo stupňů. Pak se voda dohřívá elektřinou, což se navzdory vysoké ceně elektřiny stále vyplatí.

Tlakový solární systém

Na rozdíl od beztlakého je tlakový solární systém poněkud složitější. Systémem necirkuluje voda, ale nemrznoucí směs, místo oběhového čerpadla je zde takzvaná čerpadlová skupina a přibyla i expanzní nádoba. Jinak je vše podobné: nemrznoucí směs ohřívá pomocí trubkového výměníku vodu v nádobě, a ta je využívána v domácnosti nebo k vytápění. Pro oba systémy platí, že kolektory připojujeme na spodní výměník v nádobě a hlavní zdroj tepla (tepelné čerpadlo nebo kotel či kamna) připojujeme k výměníku nahoře v nádobě. Z hlediska poruchovosti je výhodnější zvolit tlakový systém, protože u beztlakého systému je oběhové čerpadlo mnohem víc namáháno a opotřebováváno než čerpadlová skupina u tlakových systémů.

Snahou společnosti je nabízet co nejširší portfolio obnovitelných zdrojů energie. Jsme největší dodavatel těchto zařízení na trhu. Zároveň se snažíme nabízet moderní zařízení, která pomohou s plněním právních předpisů EU o obnovitelných zdrojích energie. Dodáváme produkty obnovitelných zdrojů renovovaných výrobců domácích i zahraniční výroby. Díky úzké spolupráci s jejich vývojovými týmy jsme schopni nabídnout komplexní řešení od malých zakázek rodinných domů až po dodávky větších objektů typu škol, nemocnic či kancelářských budov.

Klíčovým faktorem při návrhu vhodného zdroje je nejen znalost technické problematiky a kvalitních výrobků dodavatelů, ale i znalost vhodnosti zařízení pro různé regiony, kde působí regionální technici oddělení. Proto jsme schopni nabídnout opravdu optimální zařízení z širokého sortimentu včetně regulace. .

 

Přiložené soubory

  Formát Velikost Akce
Katalog Fotovoltaika PDF 6.05 MB

Kontaktní formulář:

S čím vám můžeme pomoci?