Ergelit – maltové směsi nejen pro opravu kanalizace

Maltové směsi Ergelit pro sanace a opravy kanalizačního potrubí nyní rozšiřují naší nabídku firmy Ptáček.

Ergelit – maltové směsi nejen pro opravu  kanalizace zveřejněno: 25. 6. 2024

Kanalizační šachty, vpusti, poklopy, potrubí a podobný sortiment pro výstavbu kanalizací je běžnou součástí sortimentu firmy Ptáček. Nyní je široká nabídka doplněna i o speciální sortiment maltových směsí Ergelit. Jde o základní maltu pro osazení a sanaci betonových skruží. Dodavatel, firma Hermes svojí nabídkou směsí Ergelit pokrývá potřeby v každé oblasti od renovací, po samotnou výstavbu, opravy a sanaci kanalizačního systému.

Dobré výsledky Ergelitu nejen u kanalizačního potrubí
První uplatnění v České republice našly malty Ergelit v roce 1994. Z počátku se jednalo výhradně o použití těchto malt v oblasti výměn šachtových rámů u poklopů v komunikacích. Tato technologie firmy Hermes se osvědčila a úspěšně se podařilo uskutečnit tisíce výměn a výškových regulací šachtových rámů. V průběhu let se značně rozšířilo uplatnění maltových směsí Ergelit i v dalších oblastech. Například šlo o kompletní utěsnění kontrolních šachet, sanace kanalizací, žlabů a van z betonu, sanace betonových ploch na ČOV, zajištění těsnosti nádrží s olejem a základových desek strojů a podobně.

Několik druhů Ergelitu pokryje potřeby každé kanalizace
Při výrobním procesu byl do maltových směsí Ergelit zakomponován „adhezní můstek", který vytváří homogenní spoj mezi povrchem starého betonu a maltovou směsí Ergelit. V praxi to znamená, že zatížení je rozloženo mezi starou a novou maltu. Maltové směsi Ergelit mají od počátku vynikající pevnost a následně se vyznačují i výjimečnou pevností v tlaku, tahu a smyku. Jejich dokonalé vlastnosti z hlediska přilnavosti a krytí umožňují, aby byla práce snadno provedena za 25 až 40 minut.

Kanalizační potrubí bez úniků
Ze stoky mezi domem a čistírnou odpadních vod (nebo ČOV) nesmí z kanalizační sítě nic uniknout do podzemních vod. V minulosti tomu bylo tak, že když určitý úsek kanalizace tyto požadavky nesplňoval, byl často vykopán a vyměněn. Společnost Hermes Technologie přišla s výhodným a ekologicky šetrným řešením bez provádění výkopových prací. Použití jejich maltových směsí Ergelit zaručuje velmi kvalitní konečnou povrchovou úpravu, a to díky jejich účinné zrnité struktuře, vodotěsnému a odolnému povrchu. Stoprocentně čelí mrazu, agresivnímu prostředí i působení chemických rozpustných látek, čímž mají nezastupitelní místo v extrémních prostředích. Mezi další přednosti patří například dobrá odolnost proti oděru či nízká nasákavost.

Několik příkladů využití maltové směsi Ergelit
Stěrkové malty Ergelit jsou hospodárnou alternativou pro renovace a ochranu proti korozi. Mají plastickou až tuhou konzistenci a mohou být použity na různé účely, jako je nanesení krycí vrstvy nebo zvýšení odolnosti proti korozi. Tloušťka nanesené vrstvy se pohybuje mezi 5 a 30 mm, s doporučenou minimální tloušťkou 8 mm při sanaci. Maltová směr Ergelit může být použita i pro pokrytí čističek odpadních vod. V novostavbách se někdy vsouvá pod krycí vrstvu těsnicí šlem ≤ 3 mm pro těsnění nebo opravu povrchu.

Zálivkové malty Ergelit jsou samonivelační a mají výbornou pevnost v tlaku, přilnavosti a tahu. Díky různým velikostem částic a jejich kombinaci zaručují úsporné trvalé řešení problémů. Také spárovací malty se vyznačují širokospektrým použitím. Mají plastickou až tuhou konzistenci, zrnitost < 2 mm, a jsou určeny pro spárování zděných konstrukcí, potrubí, obnovu porušené spárovací malty, vyspravení dutin a prasklin.

Specialisté odd. inženýrských sítí vám rádi poradí
Na další produkty firmy Hermes Technologie, která dodává směsi Ergelit, se přijďte zeptat našich specialistů z oddělení inženýrských sítí, kde pro vás najdou nejlepší řešení.