Elektrotvarovky FRIALEN® s řadou výhod

Výhody odkryté topné spirály elektrotvarovek FRIALEN® představuje firma Aliaxis.

Elektrotvarovky FRIALEN® s řadou výhod zveřejněno: 6. 12. 2022

Důležitým prvkem použití plastového potrubí je technika jeho spojování, která i při nejvyšších bezpečnostních požadavcích poskytuje spolehlivé výsledky a splňuje přitom i ekonomické hledisko, včetně nákladů na montáž. Pro splnění těchto požadavků byl vyvinut již osvědčený postup na základě metody svařování elektrickou topnou spirálou. Pro podmínky na staveništi je vhodný pro své jednoduché a bezpečné použití při pokládce nových vedení, stejně tak i při opravách, anebo napojování již existujících rozvodů.

Pomocí elektrotvarovek FRIALEN lze svařovat potrubí z PE-LD, PE 50, PE 63, PE 80, PE 100 a PE-Xa. Široký sortiment elektrotvarovek FRIALEN se standardně vyrábí v dimenzích od d 20 do d 800 mm a je určen ke svařování potrubí SDR 17,6 až SDR 7,4. Elektrotvarovky FRIALEN pracují na principu odkryté topné spirály. Tím je zajištěn rovnoměrný přenos tepla z topné spirály současně na tvarovku i na trubku a výsledkem je optimální homogenní spojení materiálů trubky a tvarovky. Současným ohřevem trubky i tvarovky vzniká symetrické množství taveniny na trubce i na tvarovce a pouze díky optimálnímu spojení (difuzi) obou tavenin tak lze docílit nejkvalitnějšího a nejpevnějšího spojení.

U tvarovek jiných výrobců způsobuje zakrytá topná spirála uvnitř tvarovky horší přenos tepla na trubku. Dochází totiž nejprve k ohřevu materiálu tvarovky a teprve od tohoto materiálu se ohřívá materiál na trubce. Při tomto postupném tavení polyetylenu se zvyšuje nejen riziko pohybu tvarovky nebo změny pozice tvarovky vůči trubce, ale také riziko pohybu jednotlivých závitů svářecí spirály. Zvyšuje se tak pravděpodobnost doteku některých závitů spirály, který následně vede ke zkratu a vzniku nekvalitního svaru. Je proto nutné pevně fixovat tvarovky se zakrytou topnou spirálou k trubce pomocí fixačních držáků, svěrek nebo šroubů. To vše znamená vyšší náklady a vyšší časovou náročnost. Elektrotvarovky FRIALEN lze jako jediné svařovat bez použití fixačních zařízení s výjimkou svařování vinutého potrubí od d 75 mm. Pro svařování vinutého potrubí do d 63 mm jsou k dispozici speciální elektrotvarovky FRIALONG.

Další významnou výhodou odkryté topné spirály je excelentní uzavření spáry mezi tvarovkou a trubkou. Teplo z odkryté topné spirály působí přímo na trubku, která díky tepelné roztažnosti polyetylenu zvětší průměr a rychle tak odstraní spáru mezi trubkou a tvarovkou. Tento efekt oceníte zvláště u svařování velkých dimenzí. Elektrotvarovky FRIALEN totiž jako jediné umožňují použití technologie předehřevu. Svařovací přístroj nejprve načte čárový kód pro předehřev, pomocí kterého se polyetylen na povrchu trubky nahřeje, vlivem tepelné roztažnosti PE se zvětší průměr trubky a spára mezi trubkou a elektrotvarovkou se zatáhne. Teprve poté se provede samotné svaření. Toto žádný jiný výrobce elektrotvarovek neumožňuje a je mylné se domnívat, že lze docílit odstranění spáry pomocí opačného efektu, tj. „stahováním“ elektrotvarovek k trubce použitím mechanických utahovacích pásů a tlakových polštářů. To je v rozporu s fyzikálními vlastnostmi nejen polyetylenu, ale všech plastů.

Široké svařovací zóny elektrotvarovek FRIALEN zajišťují vyšší dlouhodobou pevnost spoje a větší bezpečnost při zpracování. Při svařování elektrotvarovkami vzniká mezi trubkou a elektrotvarovkou svařovací tlak, jehož hodnota se pohybuje až okolo 4 barů. Delší studené zóny uprostřed a na krajích elektrotvarovek pak lépe zamezují výstřiku taveniny ze svařovaného spoje. V případě přerušení svařovacího procesu je možné opětovné svaření, podmínkou je vychladnutí spojovaných dílů na původní teplotu. To je opět umožněno díky odkryté topné spirále, u které během svařování nedochází k pohybu jednotlivých závitů v tavenině.

V dnešní době je cena jedním z nejdůležitějších faktorů investic. Je nutné zvláště v dnešní době šetřit náklady. Šetřete tím, že budete minimalizovat počet špatných spojů. Šetřete vícenáklady na pořízení fixačních zařízení. A šetřete náklady na pracovní sílu kvůli časové náročnosti svařování méně kvalitních produktů.

Vrátíme-li se k použití trubních systémů z polyetylenu, tak to se v uplynulých padesáti letech velmi dobře osvědčilo. Kromě zásobování plynem, pitnou vodou a tlakového odvodnění, našlo PE potrubí uplatnění i v průmyslu, tlakové, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod. Podle dosavadních praktických zkušeností a teoretických poznatků je možné životnost použití systému polyetylenového potrubí předpovídat na období 100 let a více (DIN 8074/DIN 8075).

Polyetylen navíc při podmínkách běžné pokládky do země nevykazuje žádnou korozi a je odolný proti velkému množství chemikálií. Namáhání v rámci pokládky do země ve vztahu k sesedání, statickému a dynamickému zatížení a pohybu zeminy, které vznikají dopravním provozem a podzemními inženýrskými stavbami v okolí, jsou díky pružným vlastnostem PE trubních systémů snášeny bez problémů. Ekonomická výhoda polyetylenového potrubí do otevřených výkopů se dále využívá především u moderních postupů pokládek, jako jsou berstlining, relining, horizontální vrtání s proplachováním a další.

Elektrotvarovky FRIALEN si můžete objednat v našich Instalatércentrech Ptáček. Článek vznikl ve spolupráci s firmou Aliaxis, za autorského přispění ing. Patrika Tůmy.