Elektronický termostat TC 11C+ je novinka pro oběhová čerpadla

Elektronický termostat TC 11C+ je novinka pro oběhová čerpadla zveřejněno: 24. 5. 2021

Elektronický termostat TC 11C+ je určen pro ovládání oběhového čerpadla ústředního topení. Úkolem termostatu je automatické zapnutí a vypnutí čerpadla podle nastavené teploty uživatelem. Termostat ovládá čerpadlo určené k cirkulace vody v zařízeních ústředního vytápění s kotlem na tuhá paliva nebo plynovým kotlem (bez řídícího systému čerpadla).

Typ TC 11C+ je vybaven systémem ANTISTOP proti zatuhnutí čerpadla. Oproti klasickému typu TC 11C je zde novější verze softwaru a také vyšší rozsah řízení teploty, a to 5 – 95 °C.

Čidlo termostatu měří teplotu vody na napájení systému ÚT. V systému ÚT s uhelným kotlem termostat vypne oběhové čerpadlo po zhasnutí plamene v kotli. Optimální teplotu lze nastavit ovladačem termostatu (nejčastěji cca 40°C).

V systémech ÚT s plynovým kotlem je teplota nastavená na termostatu a musí být nižší od teploty nastavené na termostatu v kotli ÚT. Je nutné i nastavení veličin na termostatu na teplotu nad rosným bodem což zabraňuje kondenzaci kotle při nahřívání vody v systému.

Po ukončení topné sezóny, každé dva týdny spouští čerpadlo na cca půl minuty. Aby systém fungoval i po sezoně, je nutno termostat ponechat zapnutý. Termostat zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na teplotě nastavené na zařízení. Čerpadlo se zapíná, jestli je teplota čidla vyšší od nastavené hodnoty. Vypíná, když teplota klesne pod hodnotu nastavenou na termostatu. Termostat TC 11C+ umožňuje i ruční zapnutí čerpadla. Hodí se to např. při odvzdušňování systému nebo v případě poškození čidla.

Montáž zařízení by měla být svěřena kvalifikovanému instalatérovi. Termostat lze upevnit na stěnu či na jiné vhodné místo, pomocí dvou přiložených vrutů a hmoždinek. Čidlo se instaluje u zdroje tepla na kotli v místě k tomu určeném nebo na nekrytém výstupním potrubí z kotle ÚT, co nejblíže kotli. Okolní teplota v místě instalace termostatu by neměla překročit 40°C.

TECHNICKÉ INFORMACE:

 • Napájecí napětí: 230 V 50 Hz
 • Maximální výstupní zatížení: 3 A 250 V 50 Hz
 • Maximální spotřeba energie: 1,2 W.
 • Rozsah měření teploty: 5 °C - 95 °C
 • Rozsah regulace teploty: 5 °C - 95 °C
 • Hystereze: 5 °C
 • Pracovní teplota: 5 °C - 40 °C
 • Délka kabelu: 1,5 m
 • Hmotnost ovladače s vodiči: 0,52 kg
 • Rozměry (Š x V x H): 150 x 90 x 52 mm
 • Síťová ochrana: pojistka WTA-T3, 15 A (uvnitř zařízení)

Novinku můžete objednat a zakoupit v prodejní síti Ptáček - velkoobchod. Více informací o produktech ze sortimentu divize instalace a vytápění a ohřev vody požadujte u svého prodejce, obchodního zástupce nebo na našich Instalatércentrech. Se složitějšími realizacemi, včetně realizace projektů vytápění, vám rovněž poradí náš specializovaný tým technické podpory prodeje.