Dešťovka, aneb "modrá úsporám" pro vaše zahrady

Ministerstvo životního prostředí oficiálně odstartovalo dlouho diskutovanou vlnu dotací, která se tentokrát zaměří na využití dešťové vody. Pospěšte si, program startuje již 29.5.2017!

Dešťovka, aneb "modrá úsporám" pro vaše zahrady zveřejněno: 2. 5. 2017

O dotační podpoře projektů na využití dešťové vody a celkově domácího vodního hospodářství se "živě" diskutuje v odborných kruzích již více než rok, kdy na veřejnost pronikla první zmínka o připravovaném dotačním titulu. Tzv. "modrá úsporám", jak ji pracovně pojmenovala odborná veřejnost (názvosloví vychází z úspěšného dotačního titulu MŽP a SFŽP Zelená úsporám, se kterým vám rovněž můžeme pomoci), byla minulý týden oficiálně představena jako Dešťovka.

Co je to Dešťovka?

Je to dotace určená pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Cílem dotace je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Kdo může žádat?

Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Dotace nelze využít na domy určené k rekreaci. Elektronický příjem žádostí začíná 29. května 2017. Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace ve výši 100 milionů Kč. Výše dotace se bude pohybovat od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii. Jedná se o takzvaně fixní část dotace. K ní se dále přičítá dotace 3500 Kč za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže však musí být nejméně 2 m3 . Maximálně může dotace pokrýt 50 procent způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup technologie, instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění šedých odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Na co je možné žádat?

  • Nejjednodušší systém na využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady bude dotován fixní částkou 20 tisíc korun. Získání je ovšem omezeno pouze na lokality, kde od roku 2014 došlo k akutnímu nedostatku pitné vody.
  • Fixní dotace 30 tisíc korun bude poskytována na pořízení systémů, které budou srážkovou vodu využívat nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety. Její čerpání není nijak územně omezeno.
  • Fixní dotaci 45 tisíc korun bude poskytována pro instalaci komplexního systému na recyklaci tzv. šedé vody, kde je voda přečištěna a dále využívána jako voda užitková například na splachování toalet.
  • Fixní dotaci 60 tisíc korun bude poskytována pro instalaci nejdokonalejších systémů, které budou recyklovat šedou vodu a současně využívat i vodu srážkovou.

Ke všem fixním dotacím bude platit zároveň nárok na dotace dle velikosti nádrže. Návratnost projektů bude různá v rozmezí 10 a více let, dle zvoleného systému a místních poplatcích za vodné a stočné. Při současných cenách okolo 80 korun za kubík vody to může být i 5-10 tisíc korun ročně. V suchých oblastech, kde je kritický nedostatek vody už teď, nejde jen o ekonomiku, ale především o to vodu vůbec mít.

Aktivita Max. celková výše dotace
Max. fixní část dotace
Dotace na projekt
Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady 55 tis. 20 tis.
není
Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady a splachování 65 tis.
30 tis.
není
Využití přečištěné odpadní vody bez srážkové 105 tis.
45 tis.
10 tis.
Využití přečištěné odpadní a srážkové vody 105 tis.
60 tis.
10 tis.

Ke všem aktivitám náleží variabilní částka až 3.500,-/m3 objemu nádrže, maximálně však do výše vypočteného objemu dle podmínek dotace. Ve všech podporovaných aktivitách je celková výše dotace omezena na maximálně 50 % skutečných způsobilých výdajů.

Více informací o produktech ze sortimentu divize inženýrských sítí a dotačním titulu požadujte u svého prodejce, obchodního zástupce nebo na našich Instalatércentrech. K dipozici jsou vám naši specialisté inženýrských sítí, kteří vám rádi a ochotně s přípravou dokumentace, výběrem systému a dalšími nezbytnostmi pomohou. Kontaktujte nás v naší prodejní síti Ptáček - velkoobchod.