Systémy plošného vytápění a chlazení Gabotherm®

Systémy Gabotherm® poskytují rychlou a snadnou montáž s minimem nářadí.

Systémy plošného vytápění a chlazení Gabotherm® zveřejněno: 18. 5. 2021

Systémy Gabotherm® poskytují možnost napojení na různé zdroje tepla a kompletní systém se všemi potřebnými komponenty od jednoho dodavatele. Navíc přinášejí návrh a specifikaci celého systému na míru pro konkrétní projekt - jak pro malé rodinné domy, tak i pro jakékoliv jiné objekty.

1. Systémy Gabotherm® pro podlahové vytápění a chlazení

Gabotherm® 1.2.3 - mokrý systém - je systém podlahového vytápění s přímým uložením trubek do potěru. Přitom může být použit jako cementový potěr s přísadami nebo anhydritový (tekutý) potěr. Montáž systému 1.2.3 je v porovnání s jinými systémy lehčí a rychlejší. Systém Gabotherm® 1.2.3 lze přizpůsobit do jakéhokoliv prostoru.
Polybutenová trubka Gabotherm® Hetta 15 × 1,5 mm má vzhledem k nepatrné tloušťce stěny podstatně větší pružnost a současně má stejný průtok jako běžně používaná trubka 16 × 2 mm. Ke trubce Gabotherm® Hetta byla speciálně vyvinuta systémová deska s integrovanou tepelnou izolací, izolací proti korkovému hluku (28 dB) na všech druzích povrchu a izolací proti vlhkosti z polystyrenu s výstupky pro uchycení trubek. Tuto základní desku s tvrdou vrchní vrstvou a jádrem z krokových izolace, která má značku kvality RAL, lze velmi snadno bez průřezů zpracovávat ořezávacím nožem. Trubky mohou být do této desky ukládány s rozestupem 50 mm, 75 mm a jejich násobky. Díky tomu je montáž systému 1.2.3 velmi jednoduchá.

Gabotherm® TAC - mokrý systém - je systém podlahového vytápění a chlazení charakteristický kotvením trubek pomocí spon na systémový pás z bezfreonového polystyrenu s fólií s předtištěným rastrem s postranním přesahem ke spojování jednotlivých systémových pásů. Při následném uložení do potěru může být použit cementový potěr s přísadami nebo anhydritový (tekutý) potěr.

Montáž systému Gabotherm® TAC - mokrý systém vyžaduje oproti systému 1.2.3 více času a je méně pohodlná, ve výsledku ale nabízí uživateli stejný komfort. Systémový pás TAC je tepelná a současně i protihluková izolace. Je vyroben z elastizovaného polystyrenu EPS T. Materiál je trvale kontrolován a odpovídá příslušným normám DIN. Díky nakašírovanou fólii je izolace chráněna proti vlhkosti. Fólie současně slouží jako kotvící prvek pro spony trubek. Potlačen rastr pomáhá při kladení trubek v požadovaných rozestupech. V jednom pracovním úkonu je uložena tepelná a protihluková izolace, bariéra proti vlhkosti a kotvící prvek pro spony trubek. Fólie má pro napojení jednotlivých systémových pásů postranní přesah. Pomocí lepicí pásky se slepí jednotlivé pásy a tím se stane plocha zcela těsná proti pronikání vlhkosti.


Systém podlahového vytápění Gabotherm® KB 12 - suchý systém je vhodný na nízkou podlahovou skladbu, která se vyskytuje v starších budovách nebo při rekonstrukcích. Je použitelný v prostorách, kde není povolené zatížení betonového potěru, protože umožňuje přímé pokládání dlažby (bez vložené fermacelovej desky) na desku podlahového vytápění.

Základem systému je vyfrézovaná deska podlahového vytápění KB 12 ze sádrovláknitých materiálu o tloušťce 18 mm, do které se ukládá polybutenová trubka Gabotherm® Hetta 12 x 1,3 mm s kyslíkovou bariérou. Na zakrytí zbývajících nevytápěných ploch se používá sádrovláknitá vyrovnávací deska 18 mm. V případě potřeby je možné využít sádrovláknitou montážní desku (mimo instalaci) o tloušťce 10 mm (jako krycí vrstvu).

2. Systémy Gabotherm® pro stěnové a stropní vytápění a chlazení

Systémy stěnového vytápění a chlazení Gabotherm® WR 8 a WR 12 - mokré systémy využívají polybutenovou trubku Gabotherm® Hetta s malým průměrem 8 nebo 12 mm, která umožňuje rychlou regulační odezvu. Ukotvení upevňovacích lišt se provádí přímo na masivní stěny, jako jsou cihlové zdi, pórobetonové nebo betonové stěny / stropy. Před montáží upevňovacích lišt doporučujeme provést penetrační nátěr pro nanesení omítky. Při penetraci dbejte na minimální prašnost prostředí.
Stěnové a stropní vytápění / chlazení WR 8 a 12 se liší průměrem trubky. Výhodou systému WR 8 je nízká tloušťka omítky - pouze 20 mm, avšak systém používá sběrné potrubí, které je potřeba někam umístit (např. do podlahy u stěnového vytápění). Náročnější to je při stropním systému, kdy je sběrné potrubí možné zasekat pod strop, nebo umístit do SDK schránky. Systém WR 12 nepoužívá žádné sběrné potrubí. Nejsou potřeba žádné lisovací tvarovky, proto je i cena systému nižší. Nevýhodou systému WR 12 je trochu vyšší tloušťka omítky, a to 26 mm. Právě z důvodu absence sběrného potrubí doporučujeme z praktických důvodů na stropní vytápění a chlazení použít systém WR 12.

Systém stěnového vytápění a chlazení Gabotherm® KPI 10 - suchý systém využívá polybutenové trubky Gabotherm® Hetta s malým průměrem 10 mm, díky čemuž umožňuje rychlou regulační odezvu. Požadovaná teplota v interiéru se dá rychle a přesně upravit. Stěnový a stropní systém KPI 10 je vhodný pro každý nízkoteplotní zdroj tepla a dá se navrhnout na využití solární energie v kombinaci s tepelnými čerpadly a kondenzačním kotlem.

Při montáži se využívají tzv. klima desky (fermacelové desky) vyrobené ze sádry a papírových vláken, které se získávají při recyklaci papíru. Obě přírodní suroviny se smíchají a po přidání vody, bez dalších pojiv, se při vysokém tlaku lisují na pevné desky. Neobsahují žádné zdraví ohrožující látky. Deska je na rubu vyfrézovaná, do drážek má vložené polybutenové trubky 10 x 1,3 mm s roztečí 7,75 cm a přelepeny papírem. Strana obrácená do prostoru je hladká. Modulové klima desky KPI 10 mají šířku 310 a 620 mm, délku 1000, 150, 2000 mm, tloušťku 1,5 cm a měrnou hmotnost včetně objemu vody a připojovacího potrubí 19 kg / m2.

3. Systémy Gabotherm® pro průmyslové aplikace

Gabotherm® BTA - mokrý systém - aktivace betonového jádra
Systém Gabotherm® BTA - mokrý systém byl vyvinut speciálně pro tepelnou aktivaci betonových stropů a pro uložení do betonových stropů přímo na stavbě. Potrubí s vodní náplní je integrováno do betonového stropu, aby bylo možné využít betonovou hmotu budovy jako zásobníku tepla. Cílený výkon Gabotherm® BTA se ideálně hodí pro hospodárné vytápění a chlazení, protože tepelnou zátěž nebo tepelné ztráty je možné kompenzovat temperováním plochy stropu, pak jen zbývá zajistit hygienickou výměnu vzduchu větracím systémem.

K označení tohoto systému se používají také termíny jako temperování betonového jádra, aktivace betonového jádra, aktivace stavebních konstrukcí nebo velkoplošné vytápění / chlazení až po termoaktivní systém stavebních prvků, tzv. TABS. Aktivace stavebních konstrukcí je vhodná pro kompaktní budovy s nízkými tepelnými ztrátami a nízkými tepelnými zisky, s velkoprostorovými kancelářemi, studovnou, výstavními sály apod. Dále je vhodná pro prostory, které nemají požadavek na přesnou regulaci teploty v jednotlivých místnostech v letních měsících.

Gabotherm® je polybuten
Polybuten je materiál speciálně vyvinutý pro plošné sálavé vytápění a chlazení, s ideálními vlastnostmi pro efektivní předávání tepla. Životnost polybutenu je srovnatelná s životností stavby/budovy, jeho výborná ohebnost umožňuje snadnou a rychlou montáž i při nízkých teplotách (až do – 5 °C)!

Jaké jsou největší výhody systému Gabotherm®?

  • Návrh a specifikace celého systému ZDARMA a na míru každému projektu
  • Rychlá a snadná montáž s minimem nářadí
  • Ucelený systém od jednoho dodavatele
  • Speciální a velmi odolný materiál - POLYBUTEN
  • 10 letá záruka na těsnost celého systému
  • Téměř 30 LET bez reklamací

Značka Gabotherm® představuje nejvyšší standard v oblasti nízkoteplotních sálavých systémů. Její produkty vytvářejí ucelený a praxí prověřený systém, který spolu dokonale funguje. Skládá se z polybutenových trubek, systémových desek s výstupky a rozdělovačů. Všechny komponenty systému Gabotherm® jsou certifikované a bez jakýchkoliv kompromisů splňují ta nejnáročnější kritéria. Výhody tohoto komplexního systému ocení nejen projektant, ale také montážní firma a uživatel.
Více informací najdete na www.podlahovetopeni.cz. Gabotherm® - Systém skrytý pod povrchem.