Příručka inženýrských sítí

www.ptacek.cz 6 Na střechy a zpevněné plochy kolem rodinných domů a jiných objektů naprší za rok tolik vody, že nám její množství dokáže buď snížit náklady na spotřebu pitné vody nebo je úplně pokrýt. Průměrně v ČR naprší 600 l/m 2 . V této kapitole představíme celý proces zpracování dešťové vody od zachycení přes čištění, akumulaci a vsakování až po využití dešťové vody jako vody užitkové nebo na zálivku či mytí vozu. 1. Zachycení a využití dešťové vody Zachycením dešťové vody je míněno sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč, například do kanalizace. Toto sběrné zařízení zachytává vodu buď do jednoho bodu nebo může mít tvar linie a může být umístěno napříč nebo podél daného odvodňovaného území. 1.1. Zachycení dešťové vody Dvorní bodové vpusti U bodového odvodnění je veškerá voda ze zpevněné plochy odvedena bodovými vpustmi, které jsou následně napojeny na dešťovou kanalizaci. Plochu je třeba rovnoměrně rozdělit na části a každý díl následně vyspádovat k dané vpusti. Většinou se používají polymerbetonové vpusti. Vpust může být osa- zena litinovou nebo pozinkovou mříží. Jedna vpust je vhodná k odvodnění plochy cca 150-200 m 2 . Podle typu použití se dělí na pochozí nebo pojízdnou variantu. Pochozí varianta plastová Objednací číslo Skupina Dodavatel Revizní plastová šachta, 300×300×300 mm 155069 UNV15 Nicoll Prodloužení šachty 300×300×100 mm 155721 UNV15 Nicoll Dělítko šachty, 300×300 mm 152995 UNV15 Nicoll Sifon pro šachtu, 300×300 mm 155724 UNV15 Nicoll Mříž pochozí 300×300 mm 154726 UNV15 Nicoll Pochozí varianta polymerbetonová Objednací číslo Skupina Dodavatel Vpust dvorní ACO SELF s roštem pozink, 25×25×35 cm 01581 ACO03 ACO Vpust dvorní ACO SELF s roštem litina, 25×25×36 cm 01552 ACO03 ACO

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI4NDI0