Příručka inženýrských sítí

www.ptacek.cz 18 Revizní šachta Slouží jako kontrolní, proplachovací a čistící šachta kanalizační přípojky. Níže uvedené sestavy jsou pouze vzorové. Celý sortiment naleznete ve skupinách OSMA5 a WAV03, WAV04. zdroj: Wavin U každé obydlené nemovitosti dochází k produkci odpadních vod. V současnosti není možné tyto vody likvidovat nekontrolovatelným vypouštěním do vodoteče nebo vybudovat „trativod“. Dnešní doba nabízí mnoho způsobů a technologií pomocí kterých dokážeme odpadní vodu efektivně odvádět nebo čistit. Použití různých variant vychází z možností daného objektu a to napojení na stávající kanalizaci, čištění splašků na pozemku zákazníka nebo žumpa (jímka) v případě nedostupnosti kanalizace. 2. Nakládání se splaškovými vodami Nejjednodušší likvidace odpadních vod je napojení objektu na stávající obecní splaškovou kanalizaci. V zásadě jsoumožné dvě varianty, gravitační nebo tlaková přípojka. U gravitační povolují platné ČSN napojení v dimenzích DN150 a 200. Nejpoužívanější a nejčastější je DN150. U tlakové kanalizace Vám nabízíme čerpací stanici (ČS), která Vám zajistí přečerpání odpadní vody do výše položené kanalizace. 2.1. Varianta při dostupnosti splaškové kanalizace Pochozí varianta Osma Objednací číslo Skupina Dodavatel Dno přímé 400/150 660020 OSMA5 Osma Prodloužení šachty DN400, 1 m 660120 OSMA5 Osma Poklop pochozí, plastový A15 660250 OSMA5 Osma

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI4NDI0