Nemocnice se bez klíčové infrastruktury neobejdou

Společnost WILO v partnerské spolupráci s Ptáček - velkoobchod přichází s podporou fungování klíčové infrastruktury pro nemocnice a zdravotnická zařízení.

Nemocnice se bez klíčové infrastruktury neobejdou zveřejněno: 2. 4. 2020

Čerpací technika je srdcem každé budovy a bez spolehlivého a fungujícího vytápění, dodávky čisté vody a odvodu odpadních vod se neobejde. Více než kdy jindy potřebují obyvatelé naší země, aby zdravotnická zařízení fungovala v plné míře a nebyla případně omezena nenadálými problémy s čerpací technikou.
Proto WILO v partnerské spolupráci s Ptáček - velkoobchod připravila pomocný program pro havarijní opravy nebo výměny oběhových a cirkulačních čerpadel nutných k provozu zařízení:


1. Od 1. 4. zřizuje hot-line linku mezi 16:00 a 8:00 ráno na telefonním čísle 234 098 788. Zachycené servisní případy budou ihned od 8 hodin ráno předávány k vyřízení našim smluvním servisním partnerům v příslušném regionu.

2. Během standardní pracovní doby je k dispozici kontaktní číslo 234 098 711, nebo email servis.cz@wilo.com a nebo webovém rozhraní www.wiloservis.cz, kde naleznete online formulář pro zadání objednávky servisních služeb.

3. Do 24 hodin (nejpozději) zajistí prohlídku zařízení, kdy bude buď rovnou zajištěna oprava či zjištěna závažnost závady a následné naplánování opravy či výměny čerpadla v co nejkratším možném termínu.

4. Během dubna 2020 budeme poskytovat servisní služby při havarijních situacích pro zdravotnická zařízení zdarma. Účtovat budeme pouze použitý materiál. Podmínkou je nahlášení servisního případu přes servisní oddělení WILO CS.

5. Pro případ nutné náhrady čerpadla mají všechna zdravotnická zařízení zajištěnu slevu 45 % na nová oběhová a cirkulační mokroběžná čerpadla WILO (skupina PG1, PG2, PG17) v rámci prodejen skupiny Ptáček velkoobchod. Navíc poskytujeme na oběhová čerpadla z výše uvedených skupin záruku 5 let od data nákupu.

6. Nabídka je platná od 1. dubna do 30. dubna 2020. Společnost WILO si vyhrazuje kdykoliv nabídku ukončit či prodloužit.

Velmi si vážíme péče, kterou nám zdravotníci v současné mimořádné době poskytují. Výše zmíněné aktivity jsou malým poděkováním za jejich obrovské nasazení na všech úrovních.