Merabell vás zve na seminář

České sdružení pro technická zařízení ČSTZ připravilo seminář k aktuální problematice plynových zařízení.

Merabell vás zve na seminář zveřejněno: 3. 2. 2022

České sdružení pro technická zařízení připravilo se společností Merabell Technologies s. r. o. na únor a březen roku 2022 Seminář ČSTZ – MERABELL 202 k aktuální problematice plynových zařízení, jehož cílem je seznámit účastníky:

 • se základními právními a technickými předpisy v oblasti plynových zařízení
 • s nejnovějšími případy pochybení šetřených Policií ČR
 • se základními požadavky na stavbu a montáž plynovodů z nerezových vlnovcových trubek včetně odborných stanovisek k aplikaci některých ustanovení příslušných předpisů se systémovými prvky pro rozvod a použití plynu firmy MERABEL

Semináře se budou konat:
Ostrava 22. 2. 2022
Brno 23. 2. 2022
Praha 1. 3. 2022

Účastí na semináři získají:

 • 1 kredit do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT
 • 2 body v systému certifikace organizací podle TPG 92301
 • Osvědčení o proškolení k montáži a opravám nerezových ohebných trubek MERABELL pro rozvod plynu v rozsahu ČSN EN 1775, ČSN EN 15266 a TPG 704 01

Účastnický poplatek:

 • Pro člena ČSTZ činí 1 550 Kč (vč. DPH) / pro nečlena ČSTZ činí 1 750 Kč (vč. DPH)

Získáte:

 • Odborné materiály související s přednáškou školení
 • Osvědčení o absolvování školení na jméno účastníka
 • Osvědčení o proškolení k montáži a opravám nerezových ohebných trubek MERABELL pro rozvod plynu v rozsahu ČSN EN 1775, ČSN EN 15266 a TPG 704 01

S ohledem na omezený počet míst doporučujeme vyplnit on-line přihlášku co nejdříve.

Upozornění

 • Při neúčasti se vložné nevrací. U závazně přihlášeného účastníka budou odborné materiály zaslány poštou.

Mezi body programu najdete:

 • Základní požadavky na stavbu a montáž plynovodů z nerezových vlnovcových trubek
 • Požadavky na instalace ve specifikovaných případech vedení plynovodů, nové požadavky požárních předpisů pro prostupy plynovodů stavebními konstrukcemi apod.
 • Měření plynu, regulace plynu, rozvod plynu, připojování a provoz spotřebičů.
 • Základní právní a technické předpisy v oblasti plynových zařízení stanovující obecné požadavky na odbornou způsobilost firem a pracovníků a požadavky na bezpečnost při uvádění zařízení do provozu a při provozu
 • Připojování odběrných plynových zařízení, kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách.
 • Právní, technické a kvalifikační požadavky při montáži sestav vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách
 • Novinky v nabídce MERABELL a další


Kompletní program a bližší informace včetně přihlášky naleznete na on-line přihlášce a s ohledem na omezený počet míst doporučují pořadatelé vyplnit ji co nejdříve.

Přiložené soubory

Název Formát Velikost  
Program semináře PDF 70.36 KB
Přihláška na seminář PDF 99.96 KB