Aktuální stav dotace Dešťovka

Dotace dešťovka je stále v kurzu! Druhá vlna dotací je spuštěna od 7. 9. 2017 a stále není vyčerpána. K 11. 5. 2018 dle MŽP je k dočerpání ještě 130.000.000 Kč!

Aktuální stav dotace Dešťovka zveřejněno: 22. 5. 2018

Letošní jaro je teplotně nadprůměrné a srážkově silně podprůměrné. Proto je stále k zamyšlení, zda nevyužít efektivněji déšť pro zpětné využití na zálivku či splachování WC. Mimo jiné můžete i díky akumulaci přívalového deště pomoci redukovat riziko následných škod na vašem majetku a napomoci snížit výskyt lokálních záplav. Snahou by mělo být co nejvíce snížit celkové množství odebírané pitné vody z povrchových či podzemních zdrojů.

O dotaci může žádat vlastník či stavebník rodinných a bytových domů. Pozor, nelze využít pro domy určené k rekreaci ani v případě nahlášeného trvalého bydliště. Podávání žádostí bude řešeno především elektronicky přes web: www.dotacedestovka.cz.

Podpora se týká:

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - Dotace až 20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů.
  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady - Dotace až 30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových nákladů.
  • Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody - Dotace až 60.000,- Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45.000,- Kč (bez kombinace využití srážkové vody) + 3.500 Kč/m3 nádrže a 10.000,- Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových nákladů.

K žádosti o dotaci bude potřeba:

  • Odborný posudek realizační firmou či autorizovaným projektantem (jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci
  • Popis stávajícího a navrhovaného řešení, výkresy a schéma zapojení + vyčíslení přínosů

Pokud budete žádat dotaci pouze pro zálivku je nutné doložit potvrzení o akutním nedostatku pitné vody v obci s platností od roku 2014:

  • Nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou
  • Místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech
  • Místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce

Pokud je splněno alespoň jedno z kritérií, je velká šance na přidělení dotace na zálivku. Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu.

Šance pro montážní firmy! Podpora, kterou investor může získat v celé ČR se týká bodů 2 a 3. Tj. akumulace srážkové vody pro zálivku a splachování WC a využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Výrobky pro program Dešťovka můžete zakoupit v prodejní síti Ptáček - velkoobchod. Skladem držíme základní sortiment nádrží na dešťovou vodu, čerpadel, potrubí, vsakovacích systémů, geotextilií a dalšího nezbytného příslušenství. Některé výrobky držíme skladem na vybraných pobočkách s rozšířeným sortimentem IS a centrálních distribučních místech. Na ostatní pobočky nebo přímo k zákazníkovi jsme schopni produkty dodat v rámci několika pracovních dnů od objednání. Více informací o produktech ze sortimentu Inženýrských sítí požadujte u svého prodejce, obchodního zástupce nebo na našich Instalatércentrech.